Комунално покренуло све машине за чишћење

Комунално покренуло све машине за чишћење