KJП”Златибор“Чајетина

Седиште:Чајетина, улица Александра Карађорђевића бр.6 б

Матични број:07290080

ПИБ:101072025

Телефон: 031/3832-035, 031/3832-036

Факс: 031/ 3832-035

 

ПРАВНА СЛУЖБА: КРИСТИНА МИЛУТИНОВИЋ -062/289-082

                                  ИВАНА ДИМИТРИЈЕВИЋ-062/800-73-23

СЛУЖБА РАЧУНОВОДСТАВА: БРАНКА ТЕРЗИЋ-062/801-65-85

СЛУЖБА ПАРКИНГА И ПИЈАЦА: ЗОРИЦА ПОЊАВИЋ-062/289-346

СЛУЖБА УПРАВЉАЊА ГРОБЉЕМ: БОРИША ШУНДЕРИЋ-062/289-363

ЗИМСКА СЛУЖБА: КАЉЕВИЋ МИЛОМИР-062/289-194