Позитивни ефекти новог система пословања КЈП „Златибор“

Сумирајући резултате рада у 2016. години, директор КЈП „Златибор“ Срђан Пантовић каже да ће ову годину, исто као и две претходне, завршити са позитивним финансијским резултатом. То, како додаје, није последица увећаних цена услуга већ боље организације, рационализације и модернизације предузећа.

KJP
КЈП „Златибор“ је у 2016. години инвестирало у нову опрему и механизацију. Набављена је једна комбинована грађевинска машина и камион кипер, раоници и посипачи за снег као и сва остала пратећа опрема. У току је поступак јавне набавке још једног специјализованог возила 4х4 које ће се подједнако користити у зимској служби, али и за грађевинске радове које ово предузеће обавља.
„Једна од већих инвестиција предузећа у претходној години била је изградња пијаце на Златибору. За изградњу 62 кућице, два мокра чвора и ограђивање пијаце уложено је негде око десет милиона динара. Поред стандардних радова који подразумевају прикупљање комуналног отпада, уређивања и одржавања јавних површина, газдовања пијацом и паркингом, у овој години предузеће је имало велики број грађевинских радова. Радили смо изградњу и реконструкцију макадамских путева по сеоским месним заједницама. За те потребе утрошили смо преко три хиљаде тона тампона и јаловине, што је у односу на претходну годину значајно увећано“, каже директор КЈП „Златибор“ Срђан Пантовић.

На уређењу зелених површина, ради се током целе године. То се, како додаје Пантовић, радило и до сада. Међутим, Златибор се нагло развија, површине које се одржавају сваке године су све веће, али се не заборављају ни сеоске месне заједнице. Директор овог предузећа каже да ће и даље инсистирати да се фирма ослања искључиво на сопствене ресурсе, механизацију и радну снагу.

Pijaca
„Нама је у интересу да из године у годину све више послова, које су раније обављали неки приватници, а тичу се уређења околине и збрињавања комуналног отпада прелази на КЈП „Златибор“. Једини проблем који у будућности можемо имати је забрана запошљавања и јавном сектору, јер из године у годину број запослених у предузећу је све мање и мање. Природним одливом ми имамо сваке године мањи број запослених, а потребе су све веће и веће“, додаје Пантовић.
Говорећи о планираним инвестицијама у 2017. години, Пантовић, као најважније, издваја обнову возног парка и куповину нове опреме. Планира се и прикупљање пројектне документације за изградњу рециклажног дворишта Сушица, проширење гробља у Чајетини и формирање новог гробља на Златибору. Зимска служба ће у наредној години имати три нова путна правца која ће редовно одржавати. То су правци Око – Нинчићи, Крш – Локва – Зарића куће у Шљивовици и Борова Глава – Доброселица.

Ciscenje