Руководилац за опште, правне и кадровске послове 

Кристина Милутиновић

контакт 062/289-082