Служба комуналних послова обавља следеће групе послова:

-Управљање комуналним отпадом,
-Одржавање чистоће на површинама јавне намене и одржавање јавних зелених површина,
-Управљање јавним паркиралиштима и пијацом.

Руководилац службе за комуналне послове је Вера Благојевић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефон: 062/289-349

Е-пошта: komunalnasluzba@kjpzlatibor.rs