Служба за комуналне послове обухвата:

– управљање комуналним отпадом,

– одржавање чистоће на површинама јавне намене и одржавање јавних зелених површина,

– као и управљање јавним паркиралиштима и пијацом.

Руководилац службе за комуналне послове је

Вера Благојевић

Телефон: 062/289-349

Мејл адреса: vera.blagojevic1983@gmail.com