Руководилац службе одржавања јавних површина

Оливер Ристановић

контакт 062/289-135