Руководилац службе општих, правних и кадровских послова

Кристина Милутиновић

контакт 062/289-082

Ивана Димитријевић-правник (извршни и парнични поступак)

контакт 062/800-73-23