Пословођа управљања гробљима и грађевинским радовима 

Душан Жунић

контакт: 062/ 289-123