Monthly Archives: новембар 2017

Комунално покренуло све машине за чишћење

Комунално покренуло све машине за чишћење

Комунално покренуло све машине за чишћење     Приоритет је чишћење центра Златибора и прилазних путева, али очишћени су и главни сеоски правци. Машине ће пролазити поново, а Комунално предузеће Златибор одржава Јабланицу, Стубло, Љубиш, Доброселицу, Рожанство, Сирогојно, Алин Поток, Шљивовицу, Бранешце и Златибор, Јавно предузеће Водовод чисти Чајетину и Криву Реку, док поједине путне […]