ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ У СЕОСКИМ МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

ПРЕДСТАВЉАЊЕ ЛОКАЛНОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊЕМ ОТПАДОМ 

АКЦИЈЕ ЧИШЋЕЊА (ЕКО-СЕКЦИЈА, ТИМ БИЛДИНГ)

РАДОВИ НА ПРЕТОВАРНОЈ СТАНИЦИ

ЦВЕТНИ АРАНЖМАНИ 

ПОСЕТА ЕВРПСКЕ БАНКЕ ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ И СНИМАЊЕ ПРОМО-СПОТА