Програм пословања за 2020. годину

Програм пословања за 2020. годину – табеларни приказ

Правилник о поступку јавне набавке

Образац-12-1 01.01.-30.09.2019

01.01.-30.09.2019.г.табеле

2019.Прва изменаПрограма пословања табеле

2019.Прва изменаПрограма пословања za 2019.

01.01.-30.06.2019.г. табеле

Образац – 12-1 01.01.-30.06.2019

Извештај ревизије за 2018. годину – потписан

Одлука о усвајању ГФИ за 2018.годину-потписана

Прилог одлуке о усвајању ГФИ за 2018. годину

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2018. ГОДИНУ

РЕШЕЊЕ О ИЗДАВАЊУ ИНТЕГРАЛНЕ ДОЗВОЛЕ

Образац 12-1 01.01.-31

Биланс успеха 01.01.-31.12.2018.г.табеле

Програм пословања-табеле 2019.

Програм пословања за 2019. годину

2018.Друга измена Програма пословања

01.01.-30.09.2018.г. табеле

Образац-12-1 01.01.-30.09.2018

2018.Друга измена програма пословања

КЈП Златибор извештај ревизије 2017

2018.Прва измена Програма пословања

2018.Прва измена програма пословања

01.01.-30.06.2018. г. табеле

01.01.-31.03.2018.г. табеле

Образац-12-1 01.01.-30.06.2018

Образац-12-1 01.01.-31.03.2018

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2017. годину

Програм пословања за 2018.годину

Програм пословања-табеле за 2018.годину

Сагласност Скупштине Општине Чајетина на план рада за 2018.годину

Ценовник основних комуналних услуга

Решење о давању сагласности на измене ценовника основних комуналних услуга КЈП Златибор Чајетина

Локални план управљања отпадом на територији општине Чајетина

Одлука о комуналном уређењу

Извештај независног ревизора

Извештај о пословању за 2016.годину

Програм пословања за 2017.годину

Програм пословања за 2017. годину-табеле

Извештај о пословању за 2015. годину

Извештај о пословању за 2014. годину

Закон о комуналним делатностима

Закон о безбедности и здрављу на раду

Закон о јавним предузећима

Закон о заштити животне средине

Закон о управљању отпадом

Оснивачки акт КЈП“Златибор“

Одлука о облику и начину плаћања комуналних услуга на територији општине Чајетина

Решење о издавању интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада

Правилник о безбедности ИК система