Izveštaj revizije za 2018.godinu-potpisan

Odluka o usvajanju GFI za 2018.godinu-potpisan

Prilog odluke o usvajanju GFI za 2018.godinu

IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2018.GODINU

РЕШЕЊЕ О ИЗДАВАЊУ ИНТЕГРАЛНЕ ДОЗВОЛЕ

Образац 12-1 01.01.-31

Биланс успеха 01.01.-31.12.2018.г.табеле

Програм пословања-табеле 2019.

Program poslovanja za 2019.godinu

2018.Друга измена Програма пословања

01.01.-30.09.2018.g. tabele

Obrazac-12-1 01.01.-30.09.2018

2018.Друга измена програма пословања

KJP Zlatibor izvestaj revizije 2017

2018.Прва измена Програма пословања

2018.Прва измена програма пословања

01.01.-30.06.2018.g. tabele

01.01.-31.03.2018.g. tabele

Obrazac-12-1 01.01.-30.06.2018

Obrazac-12-1 01.01.-31.03.2018

IZVEŠTAJ O POSLOVANJU 2017.godinu

Програм пословања за 2018.годину

Програм пословања-табеле за 2018.годину

Сагласност Скупштине Општине Чајетина на план рада за 2018.годину

Ценовник основних комуналних услуга

Решење о давању сагласности на измене ценовника основних комуналних услуга КЈП Златибор Чајетина

Правилник о јавним набавкама

Локални план управљања отпадом на територији општине Чајетина

Одлука о комуналном уређењу

Извештај независног ревизора

Извештај о пословању за 2016.годину

Програм пословања за 2017.годину

Програм пословања за 2017. годину-табеле

Закон о комуналним делатностима

Закон о безбедности и здрављу на раду

Закон о јавним предузећима

Закон о заштити животне средине

Закон о управљању отпадом

Оснивачки акт КЈП“Златибор“

Одлука о облику и начину плаћања комуналних услуга на територији општине Чајетина

Решење о издавању интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада

Правилник о безбедности ИК система