Набавка ауто гума, редни број ЈНМВ-д 04/19

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда


Набавка резервних делова за одржавање возила  ЈНМВ-д 03/19

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда


Набавка услуга организације рада на пословима одржавања јавних површина и одржавања хигијене у пословним просторијама ЈНВВ-у 04/19

Конкурсна документација

Позив за подношење понудаНабавка прикључних уређаја – тракторска косилица са маказама за резање грана ЈНВВ-д  03/19

Конкурсна документација

Позив за подношење понудаНабавка контејнера ЈНМВ-д 02/19

Одлука о додели уговора

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда


Набавка електричне енергије ЈНМВ-д 01/19

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношења понуда 


Набавка агрегата за зимско одржавање путева  ЈНВВ-д 02/19

Обавештење о закљученом уговору за партије бр.1 и 2

Обавештење о закљученом уговору за партију бр.3

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда


Набавка ауто подизача (половно возило) ЈНВВ-д 01/19

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда


План јавних набавки за 2019.годину


Набавка комбиноване грађевинске машине путем финансијског лизинга редни број ЈНВВ-д 13/18

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда


Трећа измена плана јавних набавки 2018.године


Набавка прикључних уређаја ЈНМВ-д 12/18

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда


Набавка прикључних уређаја ЈНМВ-д 11/18

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда


Набавка погонског горива ЈНВВ-д 12/18

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Измена конкурсне документације

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда 


Набавка камиона кипера ЈНВВ-д 11/18

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Измена конкурсне документације

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда 


Набавка агрегата за зимско одржавање путева ЈНВВ-д 10/18

Одлука о измени уговора о јавној набавци

Обавештење за партију број 3

Обавештење за партије број 1 и 2

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда


Набавка услуга одржавања моторних возила ЈНМВ-у 10/18

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда


Набавка готовог бетона ЈНВВ-д 09/18

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда


Набавка контејнера ЈНМВ-д 09/18

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измена конкурсне документације

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда


Набавка ауто гума ЈНМВ-д 08/18

Одлука о измени уговора о јавној набавци

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда 


Грађевински материјал ЈНВВ-д  08/18

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда


Услуге организације рада на пословима одржавања јавних површина и одржавања хигијене у пословним просторијама ЈНВВ-у 07/18

Одлука о измени уговора о јавној набавци

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Одлука о измени уговора о јавној набавци

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда


Друга измена планa јавних набавки за 2018.годину


Набавка трактора (ново возило) ЈНВВ-д 04/18

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда


Услуге осигурања, редни број ЈНМВ-у 07/18

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда


Набавка грађевинског материјала ЈНВВ-д 06/18

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда


Набавка нисконосеће приколице (половно прикључно возило),  број ЈНВВ-д 05/18

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда


Набавка ХТЗ опреме ЈНМВ-д 06/18

Одлука о измени уговора за партију бр.1

Обавештење партија бр 1

Обавештење партија бр.2

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда


Набавка боја за обележавање путева ЈНМВ-д 05/18

Обавештење партија бр.2

Обавештење партија бр.1

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда


Набавка ваљка-нова машина ЈНВВ-д 03/18

Обавештење о закљученом уговору

Питања и одговори бр.3

Питања и одговори бр.2

Питања и одговори бр.1

Измена конкурсне документације бр.1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Питања и одговори бр.1

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда


Набавка камиона ауто смећара - половно возило ЈНВВ-д 02/18

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда


Набавка резервних делова за одржавање возила , редни број ЈНМВ-д 04/18

Обавештење о закљученом уговору за партију бр.1

Обавештење о закљученом уговору за партију бр.2

Обавештење о закљученом уговору за партију бр.3

Обавештење о закљученом уговору за партију бр.4

Одлука о додели уговора за партију 1-скенирано

Одлука о додели уговора за партију 2-скенирано

Одлука о додели уговора за партију 3-скенирано

Одлука о додели уговора за партију 4-скенирано

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда


Набавка сезонског цвећа и вишегодишњег садног материјала, редни број ЈНМВ-д 04/18

Обавештење партија бр.3

Обавештење партија бр.2

Обавештење о закљученом уговору за партију бр.1

Одлука о додели уговора

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измена конкурсне документације

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда


Набавка контејнера ЈНМВ-д 03/18

Одлука о измени уговора

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда


Набавка камиона цистерне за воду (половно возило) ЈНВВ-д 01/18

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора – скенирана

Питања и одговори бр.1

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда


Набавка електричне енергије ЈНМВ-д 02/18

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношења понуда


Услуге организације рада на пословима одржавања јавних површина и одржавања хигијене у пословним просторијама,  број ЈНМВ-у 01/18

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда


План јавних набавки за 2018.годину


Набавка мини утоваривача са прикључцима путем финансијског лизинга (ново возило),  број ЈНВВ-д 06/17

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Одговори на питања

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измена конкурсне документације

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Друга измена плана јавних набавки за 2017.годину

План јавних набавки за 2017.годину

Набавка прикључних уређаја ЈНМВ-д 17/17

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Набавка прикључних уређаја ЈНМВ-д 16/17

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Резервни делови за одржавање возила ЈНВВ-д 15/17

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Набавка погонског горива ЈНВВ-д 05/17

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда 

Услуге мобилне телефоније ЈНМВ-у 14/15

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Набавка агрегата за зимско одржавање путева ЈНВВ-д 04/17

Одлука о измени уговора о јавној набавци

Обавештење за партије бр.1 и 2

Обавештење за партију бр.3

Одлука о додели уговора

Одговори на питања бр.2

Одговори на питања бр.1

Конкурсна документација – 1 измена

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Услуге одржавања моторних возила ЈНМВ-у 13/17

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Набавка готовог бетона ЈНВВ-д 03/17

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Набавка грађевинског материјала ЈНВВ-д 02/17

Обавештење за партију бр.1

Обавештење за партију бр.2

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Набавка услуга осигурања ЈНМВ-у 12/17

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Набавка ауто гума ЈНМВ-д 11/17

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Појашњење конкурсне документације

Одговори на питања

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Набавка ХТЗ опреме ЈНМВ-д 10/17

Одлука о измени уговора о јавној набавци

Одлука о додели уговора

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измена конкурсне документације

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Набавка контејнера за отпад ЈНМВ-д 09/17

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр.2

Измена конкурсне документације бр.2

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измена конкурсне документације

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Набавка ХТЗ опреме ЈНМВ-д 08/17

Одлука о додели уговора за партију бр. 2-скенирано

Одлука о обустави поступка за партију бр.1-скенирано

Обавештење о обустави поступка јавне набавке за партију бр.1

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Набавка ауто смећара - половно возило ЈНВВ-д 01/17

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Набавка сезонског цвећа и вишегодишњег садног материјала ЈНМВ-д 07/17

Одлука о измени уговора

Обавештење партија бр.3

Обавештење партија бр.2

Обавештење партија бр.1

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Оглас о продаји расходованих возила

Одлука о продаји 18.04.2017.

Образац понуде 29.03.2017.

Оглас о продаји 29.03.2017.

Набавка боја, фарби и лакова ЈНМВ-д 06/17

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Набавка прикључног уређаја – хидраулични чекић за комбиновану грађевинску машину JCB 5CX ЈНМВ-д 05/17

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Питања и одговори бр.1

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Набавка камиона путара -  половно возило ЈНМВ-д 04/17

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Набавка електричне енергије ЈНМВ-д бр.03/17 

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношења понуда

Услуге организације рада на пословима одржавања јавних површина и одржавања хигијене у пословним просторијама ЈНМВ-у 01/17

Обавештење о закљученом уговору

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017.ГОДИНУ

Јавна набавка велике вредности камион кипер – ново возило ЈНВВ-д бр.07/16

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора – скенирано

Измена конкурсне документације

Питања и одговори

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Набавка резервних ауто делова, ЈНМВ-д 10/16

Обавештење о закљученом уговору

Одлука за партију 3 резервни делови скенирано

Одлука за партију 2 резервни делови скенирано

Одлука за партију 1 резервни делови скенирано

Конкурсна-документација

Позив-за-подношење-понуда

Набавка услуга одржавања моторних возила ЈНМВ-у бр.09/16   

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна-документација

Позив-за-подношење-понуда

Набавка услуга осигурања ЈНМВ-у бр.08/16   

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Обавештење-о-продужењу-рока-за-подношење-понуда

Измена-Конкурсне-документације

Конкурсна-документација

Позив-за-подношења-понуда

Прикључни уређаји - снежни плуг (полован уређај) и посипач ризле и соли(нов уређај)(ЈНМВ-д бр.18/15 )

Обавештење о закљученом уговору

Конкурсна-документација

Позив-за-подношење-понуда

НАБАВКА АУТО ГУМА, ЈНМВ-д 07/16 

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Обавештење-о-продужењу-рока-за-подношење-понуда-2

Обавештење-о-продужењу-рока-за-подношење-понуда-3

Измена-Конкурсне-документације-бр.2

Измена-Конкурсне-док.

Конкурсна-документација

позив-за-подношење-понуда-1

НАБАВКА АГРЕГАТА ЗА ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА, ЈНВВ-Д 06/16 

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна-документација

Позив-за-подношење-понуда

Набавка погонског горива, ЈНВВ-д 05/16 

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна-гориво

Позив-за-подношење-понуда

Набавка  уља и мазива  ЈНМВ-д бр.05/16

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Обавештење-о-продужењу-рока-за-подношење-понуда

Измена-конк.-документације

Конкурсна-документација

Позив-за-подношење-понуда

Набавка  сезонског цвећа  ЈНМВ-д бр.04/16

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна-документација

Позив-за-подношење-понуда-1

Набавка грађевинског материјала обликоване по партијама, ЈНВВ-д 04/16  

Обавештење о закљученом уговору-партија-1

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Измена-Конк.-документације-партија-бр.1

Конкурсна-документација

Позив-за-подношење-понуда

Набавка комбиноване грађевинска машина – ново возило  ЈНВВ-д бр.03/16

Одлука о додели уговора

Одговор-на-питања-у-вези-набавке-комбинирке-2016

Питања-и-одговори

Измена-Конк.-Документације-бр.1

Конкурсна-документација

Позив-за-подношење-понуда

Набавка  контејнера  ЈНМВ-д бр.03/16

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна-документација

Позив-за-подношења-понуда


Набавка готовог бетона МБ 30, ЈНВВ-д 02/16

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив-за-подношење-понуда

Набавка радова на изградњи кућица за пијац, ЈНВВ-р01/16

обавештења-партија-1

обавештења-партија-2

обавештења-партија-3

Одлука о додели уговора партија 3

Одлука о додели уговора партија 2

Одлука о додели уговора партија 1

Измена-Конкурсне-документације-бр.1

Измена-Конкурсне-документације-br-2

Измена-Конкурсне-документације-br-3

Питања-и-одговори-бр-1

Питања-и-одговори-бр-2

Конкурсна-1

Позив-за-подношење-понуда

Набавка електричне енергије, ЈНМВ-д бр.01/16  

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна-струја-2016

Позив-за-подношења-понуда