Трећа измена Плана јавних набавки за 2022. годину

Друга измена Плана јавних набавки за 2022. годину

Прва измена Плана јавних набавки за 2022. годину

Оглас за продају основних средстава – други круг

Оглас о продаји – 2 круг

Образац понуде

Оглас за продају основних средстава

Оглас о продаји

Образац понуде

План јавних набавки за 2022. годину

Шеста измена Плана јавних набавки за 2021. годину

Пета измена Плана јавних набавки за 2021. годину

Четврта измена Плана јавних набавки за 2021. годину

Оглас за продају основних средстава

Оглас о продаји

Образац понуде

Трећа измена Плана јавних набавки за 2021. годину

Друга измена Плана јавних набавки за 2021. годину

Прва измена Плана јавних набавки за 2021. годину

План јавних набавки за 2021. годину

Оглас за продају основних средстава – други круг

Оглас о продаји – други круг

Образац понуде

Оглас за продају основних средстава

Оглас о продаји

Образац понуде

Друга измена Плана јавних набавки за 2020. годину

Прва измена Плана јавних набавки за 2020. годину

Набавка агрегата за зимско одржавање путева ЈНВВ-д 21/20 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору – Партија бр.3

Обавештење о закљученом уговору – Партије бр.1 и бр. 2

Набавка готовог бетона ЈНВВ-д 20/20

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Услуге осигурања ЈНМВ-у 19/20

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Набавка ХТЗ опреме ЈНМВ-д 18/20

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Набавка радова на рушењу и демонтажи нелегалног стамбеног објекта, ЈНМВ-р 17/20

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора 

Обавештење о закљученом уговору

Набавка ауто гума ЈНМВ-д 16/20

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужетку рока

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Набавка бетонских цеви ЈНМВ-д 15/20 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Набавка боја, фарби и лакова ЈНМВ-д 14/20

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Набавка контејнера ЈНВВ-д 13/20

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Набавка бетонских цеви, ЈНМВ-д 12/20

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Oбавештење о обустави поступка

Набавка грађевинског материјала ЈНВВ-д 11/20

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Набавка возила са платформом и корпом за рад на висини ЈНМВ-д 10/20

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Набавка електричне енергије ЈНМВ-д 09/20 

Позив за подношењe понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Набавка резервних делова ЈНМВ-д 08/20

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука 1

Одлука 2

Oдлука 3

Oдлука 4

Обавештење о закљученом уговору – Партија 1

Обавештење о закљученом уговору – Партија 2

Oбавештење о закљученом уговору – Партија 3

Обавештење о закљученом уговору – Партија 4


Набавка камиона ауто смећара ЈНВВ-д 07/20

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о измени уговора


Набавка прикључног уређаја – финишер ЈНВВ-д 06/20

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора-скенирана

Обавештење о закљученом уговору


Набавка термоконтејнера ЈНВВ-д 05/20

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измена конкурсне документације

Питања и одговори 2

Измена конкурсне документације 2

Обавештење о продужењу рока 1

Oбавештење о обустави поступка

Одлука о обустави поступка


Набавка прикључног уређаја – фреза за асфалтирање ЈНВВ-д 04/20

Позив за подношење понуда 

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора-скенирана

Обавештење о закљученом уговору


Набавка возила са платформом за рад на висини  ЈНМВ-д 03/20

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о обустави скенирано

Обавештење о обустави поступка


Набавка ваљка – нова машина ЈНВВ-д 02/20

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда

Питања и одговори 1

Измена конкурсне документације 1

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда 1

Питања и одговори 2

Измена конкурсне документације 2

Питања и одговори 3

Измена конкурсне документације 3

Обавештење о продужетку рока 3

Одлука о додели уговора скенирана

Обавештење о закљученом уговору


Набавка багера гусеничара – нова машина ЈНВВ-д 01/20

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Одлука о додели уговора – скенирана

Обавештење о закљученом уговору


План јавних набавки за 2020. годину


Трећа измена Плана јавних набавки за 2019. годину


Услуге организације рада на пословима одржавања јавних површина и одржавања хигијене у пословним просторијама,  број ЈНВВ-у 15/19

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора- скенирана

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора


Набавка прикључних уређаја ЈНВВ-д 14/19

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

Одлука o додели уговора – партија 1

Oдлука о обустави поступка – партија 2

Обавештење о закљученом уговору


Oглас о продаји путничког возила

Оглас о продаји 3

Oбразац понуде


Набавка контејнера ЈНВВ-д 13/19

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора – скенирана

Питања и одговори


Набавка трактора-нове машине ЈНВВ-д 12/19 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора скенирана 


Набавка трактора-нова возила ЈНВВ-д 11/19

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Измена Конкурсне документације бр. 2

Одлука о додели уговора за партију 1

Одлука о обустави поступка за партију 2

Обавештење о закљученом уговору за партију бр.1

Обавештење о обустави поступка јавне набавке


Набавка услуга одржавања моторних возила ЈНМВ-у 13/19

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о измени уговора


Набавка погонског горива ЈНВВ-д 10/19

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора


Набавка доставних возила (половна возила) ЈНВВ-д 09/19

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору


Услуге мобилне телефоније ЈНМВ-у 12/19

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Питања и одговори

Oдлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору


Набавка бетонских цеви ЈНМВ-д 11/19

Позив за подношење понуда 

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору


Друга измена Плана јавних набавки за 2019.годину


Набавка булдозера-нова машина ЈНВВ-д 08/19

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Питања и одговори бр.1

Питања и одговори бр.2

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору


Набавка ХТЗ опреме ЈНМВ-д 10/19

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора – скенирана

Обавештење о закљученом уговору


Оглас о продаји два путничка аута

Оглас о продаји

Образац понуде


Набавка готовог бетона ЈНВВ-д 07/19

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору


Набавка грађевинског материјала ЈНВВ-д 06/19

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору


Прва измена Плана јавних набавки за 2019.годину 


Услуге осигурања ЈНМВ-у 09/19

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору


Набавка боја, фарби и лакова ЈНМВ-д 08/19 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору за партију бр.1

Обавештење о закљученом уговору за партију бр.2


Набавка контејнера ЈНМВ-д 07/19

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору


Набавка грађевинског материјала ЈНВВ-д 05/19

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору


Набавка сезонског цвећа и вишегодишњег садног материјала, редни број ЈНМВ-д 06/19

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору за партију бр.1

Обавештење о закљученом уговору за партију бр.2

Обавештење о закљученом уговору за партију бр.3


Набавка ХТЗ опреме ЈНМВ-д 05/19

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору


Набавка ауто гума, редни број ЈНМВ-д 04/19

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измена конкурсне документације

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда


Набавка резервних делова за одржавање возила  ЈНМВ-д 03/19

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измена конкурсне документације бр.2

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр.2

Питања и одговори бр.2

Одлука о додели уговора партија бр.1

Одлука о додели уговора за партију бр.2

Одлука о додели уговора партија бр.3

Одлука о додели уговора партија бр. 4

Обавештење о закљученом уговору за партије 1,3 и 4

Обавештење о закљученом уговору за партију бр.2


Набавка услуга организације рада на пословима одржавања јавних површина и одржавања хигијене у пословним просторијама ЈНВВ-у 04/19

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Одлука о измени уговора

Обавештење о закљученом уговоруНабавка прикључних уређаја – тракторска косилица са маказама за резање грана ЈНВВ-д  03/19

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Питања и одговори бр.2

Измена конкурсне документације бр.2

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр.2

Питања и одговори

Конкурсна документација

Позив за подношење понудаНабавка контејнера ЈНМВ-д 02/19

Обавештење о закљученом уговору за партију бр.2

Обавештење о закљученом уговору за партију бр.1

Одлука о додели уговора

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда


Набавка електричне енергије ЈНМВ-д 01/19

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношења понуда 


Набавка агрегата за зимско одржавање путева  ЈНВВ-д 02/19

Обавештење о закљученом уговору за партије бр.1 и 2

Обавештење о закљученом уговору за партију бр.3

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда


Набавка ауто подизача (половно возило) ЈНВВ-д 01/19

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда


План јавних набавки за 2019.годину


Набавка комбиноване грађевинске машине путем финансијског лизинга редни број ЈНВВ-д 13/18

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда


Трећа измена плана јавних набавки 2018.године


[symple_heading style=““ title=“Набавка прикључних уређаја ЈНМВ-д 12/18″ font_size=“17px“ text_align=“left“ margin_top=“20″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда


[symple_heading style=““ title=“Набавка прикључних уређаја ЈНМВ-д 11/18″ font_size=“17px“ text_align=“left“ margin_top=“20″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда


[symple_heading style=““ title=“Набавка погонског горива ЈНВВ-д 12/18″ font_size=“17px“ text_align=“left“ margin_top=“20″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Измена конкурсне документације

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда 


[symple_heading style=““ title=“Набавка камиона кипера ЈНВВ-д 11/18″ font_size=“17px“ text_align=“left“ margin_top=“20″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Измена конкурсне документације

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда 


[symple_heading style=““ title=“Набавка агрегата за зимско одржавање путева ЈНВВ-д 10/18″ font_size=“17px“ text_align=“left“ margin_top=“20″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Одлука о измени уговора о јавној набавци

Обавештење за партију број 3

Обавештење за партије број 1 и 2

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда


[symple_heading style=““ title=“Набавка услуга одржавања моторних возила ЈНМВ-у 10/18″ font_size=“17px“ text_align=“left“ margin_top=“20″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда


[symple_heading style=““ title=“Набавка готовог бетона ЈНВВ-д 09/18″ font_size=“17px“ text_align=“left“ margin_top=“20″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда


[symple_heading style=““ title=“Набавка контејнера ЈНМВ-д 09/18″ font_size=“17px“ text_align=“left“ margin_top=“20″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измена конкурсне документације

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда


[symple_heading style=““ title=“Набавка ауто гума ЈНМВ-д 08/18″ font_size=“17px“ text_align=“left“ margin_top=“20″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Одлука о измени уговора о јавној набавци

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда 


[symple_heading style=““ title=“Грађевински материјал ЈНВВ-д  08/18″ font_size=“17px“ text_align=“left“ margin_top=“20″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда


[symple_heading style=““ title=“Услуге организације рада на пословима одржавања јавних површина и одржавања хигијене у пословним просторијама ЈНВВ-у 07/18″ font_size=“17px“ text_align=“left“ margin_top=“20″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Одлука о измени уговора о јавној набавци

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Одлука о измени уговора о јавној набавци

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда


Друга измена планa јавних набавки за 2018.годину


[symple_heading style=““ title=“Набавка трактора (ново возило) ЈНВВ-д 04/18″ font_size=“17px“ text_align=“left“ margin_top=“20″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда


[symple_heading style=““ title=“Услуге осигурања, редни број ЈНМВ-у 07/18″ font_size=“17px“ text_align=“left“ margin_top=“20″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда


[symple_heading style=““ title=“Набавка грађевинског материјала ЈНВВ-д 06/18″ font_size=“17px“ text_align=“left“ margin_top=“20″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

 

Одлука о измени уговора о јавној набавци

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда


[symple_heading style=““ title=“Набавка нисконосеће приколице (половно прикључно возило),  број ЈНВВ-д 05/18″ font_size=“17px“ text_align=“left“ margin_top=“20″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда


[symple_heading style=““ title=“Набавка ХТЗ опреме ЈНМВ-д 06/18″ type=“h1″ font_size=“17px“ text_align=“left“ margin_top=“20″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Одлука о измени уговора за партију бр.1

Обавештење партија бр 1

Обавештење партија бр.2

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда


[symple_heading style=““ title=“Набавка боја за обележавање путева ЈНМВ-д 05/18″ type=“h1″ font_size=“17px“ text_align=“left“ margin_top=“20″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Обавештење партија бр.2

Обавештење партија бр.1

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда


[symple_heading style=““ title=“Набавка ваљка-нова машина ЈНВВ-д 03/18″ type=“h1″ font_size=“17px“ text_align=“left“ margin_top=“20″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Обавештење о закљученом уговору

Питања и одговори бр.3

Питања и одговори бр.2

Питања и одговори бр.1

Измена конкурсне документације бр.1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Питања и одговори бр.1

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда


[symple_heading style=““ title=“Набавка камиона ауто смећара – половно возило ЈНВВ-д 02/18″ type=“h1″ font_size=“17px“ text_align=“left“ margin_top=“20″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда


[symple_heading style=““ title=“Набавка резервних делова за одржавање возила , редни број ЈНМВ-д 04/18″ type=“h1″ font_size=“17px“ text_align=“left“ margin_top=“20″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Обавештење о закљученом уговору за партију бр.1

Обавештење о закљученом уговору за партију бр.2

Обавештење о закљученом уговору за партију бр.3

Обавештење о закљученом уговору за партију бр.4

Одлука о додели уговора за партију 1-скенирано

Одлука о додели уговора за партију 2-скенирано

Одлука о додели уговора за партију 3-скенирано

Одлука о додели уговора за партију 4-скенирано

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда


[symple_heading style=““ title=“Набавка сезонског цвећа и вишегодишњег садног материјала, редни број ЈНМВ-д 04/18″ type=“h1″ font_size=“17px“ text_align=“left“ margin_top=“20″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Обавештење партија бр.3

Обавештење партија бр.2

Обавештење о закљученом уговору за партију бр.1

Одлука о додели уговора

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измена конкурсне документације

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда


[symple_heading style=““ title=“Набавка контејнера ЈНМВ-д 03/18″ type=“h1″ font_size=““ text_align=“left“ margin_top=“30″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Одлука о измени уговора

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда


[symple_heading style=““ title=“Набавка камиона цистерне за воду (половно возило) ЈНВВ-д 01/18″ type=“h1″ font_size=““ text_align=“left“ margin_top=“30″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора – скенирана

Питања и одговори бр.1

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда


[symple_heading style=““ title=“Набавка електричне енергије ЈНМВ-д 02/18″ type=“h1″ font_size=““ text_align=“left“ margin_top=“30″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношења понуда


[symple_heading style=““ title=“Услуге организације рада на пословима одржавања јавних површина и одржавања хигијене у пословним просторијама,  број ЈНМВ-у 01/18″ type=“h1″ font_size=““ text_align=“left“ margin_top=“30″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда


План јавних набавки за 2018.годину


[symple_heading style=““ title=“Набавка мини утоваривача са прикључцима путем финансијског лизинга (ново возило),  број ЈНВВ-д 06/17″ type=“h1″ font_size=““ text_align=“left“ margin_top=“30″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Одговори на питања

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измена конкурсне документације

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

[symple_heading style=““ title=“Друга измена плана јавних набавки за 2017.годину“ type=“h1″ font_size=““ text_align=“left“ margin_top=“30″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

План јавних набавки за 2017.годину

[symple_heading style=““ title=“Набавка прикључних уређаја ЈНМВ-д 17/17″ type=“h1″ font_size=““ text_align=“left“ margin_top=“30″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

[symple_heading style=““ title=“Набавка прикључних уређаја ЈНМВ-д 16/17″ type=“h1″ font_size=““ text_align=“left“ margin_top=“30″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

[symple_heading style=““ title=“Резервни делови за одржавање возила ЈНВВ-д 15/17″ type=“h1″ font_size=““ text_align=“left“ margin_top=“30″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

[symple_heading style=““ title=“Набавка погонског горива ЈНВВ-д 05/17″ type=“h1″ font_size=““ text_align=“left“ margin_top=“30″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда 

[symple_heading style=““ title=“Услуге мобилне телефоније ЈНМВ-у 14/15″ type=“h1″ font_size=““ text_align=“left“ margin_top=“30″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

[symple_heading style=““ title=“Набавка агрегата за зимско одржавање путева ЈНВВ-д 04/17″ type=“h1″ font_size=““ text_align=“left“ margin_top=“30″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Одлука о измени уговора о јавној набавци

Обавештење за партије бр.1 и 2

Обавештење за партију бр.3

Одлука о додели уговора

Одговори на питања бр.2

Одговори на питања бр.1

Конкурсна документација – 1 измена

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

[symple_heading style=““ title=“Услуге одржавања моторних возила ЈНМВ-у 13/17″ type=“h1″ font_size=““ text_align=“left“ margin_top=“30″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

[symple_heading style=““ title=“Набавка готовог бетона ЈНВВ-д 03/17″ type=“h1″ font_size=““ text_align=“left“ margin_top=“30″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

[symple_heading style=““ title=“Набавка грађевинског материјала ЈНВВ-д 02/17″ type=“h1″ font_size=““ text_align=“left“ margin_top=“30″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Обавештење за партију бр.1

Обавештење за партију бр.2

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

[symple_heading style=““ title=“Набавка услуга осигурања ЈНМВ-у 12/17″ type=“h1″ font_size=““ text_align=“left“ margin_top=“30″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

[symple_heading style=““ title=“Набавка ауто гума ЈНМВ-д 11/17″ type=“h1″ font_size=““ text_align=“left“ margin_top=“30″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Појашњење конкурсне документације

Одговори на питања

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

[symple_heading style=““ title=“Набавка ХТЗ опреме ЈНМВ-д 10/17″ type=“h1″ font_size=““ text_align=“left“ margin_top=“30″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Одлука о измени уговора о јавној набавци

Одлука о додели уговора

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измена конкурсне документације

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

[symple_heading style=““ title=“Набавка контејнера за отпад ЈНМВ-д 09/17″ type=“h1″ font_size=““ text_align=“left“ margin_top=“30″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр.2

Измена конкурсне документације бр.2

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измена конкурсне документације

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

[symple_heading style=““ title=“Набавка ХТЗ опреме ЈНМВ-д 08/17″ type=“h1″ font_size=““ text_align=“left“ margin_top=“30″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Одлука о додели уговора за партију бр. 2-скенирано

Одлука о обустави поступка за партију бр.1-скенирано

Обавештење о обустави поступка јавне набавке за партију бр.1

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

[symple_heading style=““ title=“Набавка ауто смећара – половно возило ЈНВВ-д 01/17″ type=“h1″ font_size=““ text_align=“left“ margin_top=“30″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

[symple_heading style=““ title=“Набавка сезонског цвећа и вишегодишњег садног материјала ЈНМВ-д 07/17″ type=“h1″ font_size=““ text_align=“left“ margin_top=“30″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Одлука о измени уговора

Обавештење партија бр.3

Обавештење партија бр.2

Обавештење партија бр.1

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

[symple_heading style=““ title=“Оглас о продаји расходованих возила“ type=“h1″ font_size=““ text_align=“left“ margin_top=“30″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Одлука о продаји 18.04.2017.

Образац понуде 29.03.2017.

Оглас о продаји 29.03.2017.

[symple_heading style=““ title=“Набавка боја, фарби и лакова ЈНМВ-д 06/17″ type=“h1″ font_size=““ text_align=“left“ margin_top=“30″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

[symple_heading style=““ title=“Набавка прикључног уређаја – хидраулични чекић за комбиновану грађевинску машину JCB 5CX ЈНМВ-д 05/17″ type=“h1″ font_size=““ text_align=“left“ margin_top=“30″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Питања и одговори бр.1

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

[symple_heading style=““ title=“Набавка камиона путара –  половно возило ЈНМВ-д 04/17″ type=“h1″ font_size=““ text_align=“left“ margin_top=“30″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

[symple_heading style=““ title=“Набавка електричне енергије ЈНМВ-д бр.03/17 “ type=“h1″ font_size=““ text_align=“left“ margin_top=“30″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношења понуда

[symple_heading style=““ title=“Услуге организације рада на пословима одржавања јавних површина и одржавања хигијене у пословним просторијама ЈНМВ-у 01/17″ type=“h1″ font_size=““ text_align=“left“ margin_top=“30″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Обавештење о закљученом уговору

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017.ГОДИНУ

[symple_heading style=““ title=“Јавна набавка велике вредности камион кипер – ново возило ЈНВВ-д бр.07/16 “ type=“h1″ font_size=““ text_align=“left“ margin_top=“30″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора – скенирано

Измена конкурсне документације

Питања и одговори

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

[symple_heading style=““ title=“Набавка резервних ауто делова, ЈНМВ-д 10/16″ type=“h1″ font_size=““ text_align=“left“ margin_top=“30″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Обавештење о закљученом уговору

Одлука за партију 3 резервни делови скенирано

Одлука за партију 2 резервни делови скенирано

Одлука за партију 1 резервни делови скенирано

Конкурсна-документација

Позив-за-подношење-понуда

[symple_heading style=““ title=“Набавка услуга одржавања моторних возила ЈНМВ-у бр.09/16   “ type=“h1″ font_size=““ text_align=“left“ margin_top=“30″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна-документација

Позив-за-подношење-понуда

[symple_heading style=““ title=“Набавка услуга осигурања ЈНМВ-у бр.08/16   “ type=“h1″ font_size=““ text_align=“left“ margin_top=“30″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Обавештење-о-продужењу-рока-за-подношење-понуда

Измена-Конкурсне-документације

Конкурсна-документација

Позив-за-подношења-понуда

[symple_heading style=““ title=“Прикључни уређаји – снежни плуг (полован уређај) и посипач ризле и соли(нов уређај)(ЈНМВ-д бр.18/15 )“ type=“h1″ font_size=““ text_align=“left“ margin_top=“30″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Обавештење о закљученом уговору

Конкурсна-документација

Позив-за-подношење-понуда

[symple_heading style=““ title=“НАБАВКА АУТО ГУМА, ЈНМВ-д 07/16 “ type=“h1″ font_size=““ text_align=“left“ margin_top=“30″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Обавештење-о-продужењу-рока-за-подношење-понуда-2

Обавештење-о-продужењу-рока-за-подношење-понуда-3

Измена-Конкурсне-документације-бр.2

Измена-Конкурсне-док.

Конкурсна-документација

позив-за-подношење-понуда-1

[symple_heading style=““ title=“НАБАВКА АГРЕГАТА ЗА ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА, ЈНВВ-Д 06/16 “ type=“h1″ font_size=““ text_align=“left“ margin_top=“30″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна-документација

Позив-за-подношење-понуда

[symple_heading style=““ title=“Набавка погонског горива, ЈНВВ-д 05/16 “ type=“h1″ font_size=““ text_align=“left“ margin_top=“30″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна-гориво

Позив-за-подношење-понуда

[symple_heading style=““ title=“Набавка  уља и мазива  ЈНМВ-д бр.05/16 “ type=“h1″ font_size=““ text_align=“left“ margin_top=“30″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Обавештење-о-продужењу-рока-за-подношење-понуда

Измена-конк.-документације

Конкурсна-документација

Позив-за-подношење-понуда

[symple_heading style=““ title=“Набавка  сезонског цвећа  ЈНМВ-д бр.04/16 “ type=“h1″ font_size=““ text_align=“left“ margin_top=“30″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна-документација

Позив-за-подношење-понуда-1

[symple_heading style=““ title=“Набавка грађевинског материјала обликоване по партијама, ЈНВВ-д 04/16  “ type=“h1″ font_size=““ text_align=“left“ margin_top=“30″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Обавештење о закљученом уговору-партија-1

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Измена-Конк.-документације-партија-бр.1

Конкурсна-документација

Позив-за-подношење-понуда

[symple_heading style=““ title=“Набавка комбиноване грађевинска машина – ново возило  ЈНВВ-д бр.03/16 “ type=“h1″ font_size=““ text_align=“left“ margin_top=“30″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Одлука о додели уговора

Одговор-на-питања-у-вези-набавке-комбинирке-2016

Питања-и-одговори

Измена-Конк.-Документације-бр.1

Конкурсна-документација

Позив-за-подношење-понуда

[symple_heading style=““ title=“Набавка  контејнера  ЈНМВ-д бр.03/16 “ type=“h1″ font_size=““ text_align=“left“ margin_top=“30″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна-документација

Позив-за-подношења-понуда

[symple_divider style=“solid“ margin_top=“20″ margin_bottom=“20″]

[symple_heading style=““ title=“Набавка готовог бетона МБ 30, ЈНВВ-д 02/16 “ type=“h1″ font_size=““ text_align=“left“ margin_top=“30″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив-за-подношење-понуда

[symple_heading style=““ title=“Набавка радова на изградњи кућица за пијац, ЈНВВ-р01/16“ type=“h1″ font_size=““ text_align=“left“ margin_top=“30″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

обавештења-партија-1

обавештења-партија-2

обавештења-партија-3

Одлука о додели уговора партија 3

Одлука о додели уговора партија 2

Одлука о додели уговора партија 1

Измена-Конкурсне-документације-бр.1

Измена-Конкурсне-документације-br-2

Измена-Конкурсне-документације-br-3

Питања-и-одговори-бр-1

Питања-и-одговори-бр-2

Конкурсна-1

Позив-за-подношење-понуда

[symple_heading style=““ title=“Набавка електричне енергије, ЈНМВ-д бр.01/16  “ type=“h1″ font_size=““ text_align=“left“ margin_top=“30″ margin_bottom=“30″ color=“undefined“ icon_left=““ icon_right=““]

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Конкурсна-струја-2016

Позив-за-подношења-понуда