СЕДИШТЕ ПРЕДУЗЕЋА:

КЈП “ЗЛАТИБОР“ Чајетина се налази у Чајетини, улица Александра Карађорђевића 6 б. Служба пијаце и паркинга се налази на Златибору, адреса Прве партизанске болнице 7, 31315 Златибор, док је седиште службе механизације и зимског одржавања у просторијама радионице на Палисаду.

 

Пословно име: KJП”Златибор“ Чајетина. Седиште:Чајетина, улица Александра Карађорђевића бр.6 б

Претежна делатност:Скупљање отпада који није опасан

Матични број:07290080

ПИБ:101072025

Шифра делатности 3811 скупљање отпада који није опасан

Комунално јавно предузеће  „Златибор“ је основано 1982. године одлуком Скупштине општине Чајетина,а које је  уписано у  регистар Окружног привредног суда,   дана 22.12.1982. године, под бројем Фи.379/82 у регистарском улошку суда 1-499-00, а регистровано код Агенције за привредне регистре Решењем број БД. 68924/2005 од 24.06.2005. године.

Комунално јавно предузеће  „Златибор“ је основано ради обезбеђивања редовног, квалитетног и поузданог пружања комуналних услуга свим корисницима на територији општине Чајетина,  а све  ради обављања комуналних делатности од општег и локалног интереса на подручју општине Чајетина.

Телефон: 031/3832-035, 031/3832-036

Факс: 031/ 3832-035

 

Текући рачун:

Srbija205-0000000006876-24
Комерцијална банка А.Д.Београд

Srbija205-0000000006871-39
Комерцијална банка А.Д.Београд

Srbija200-2870410101898-42
Банка Поштанска штедионица А.Д.Београд

Srbija160-0000000003789-58
Banca Intesa А.Д.Београд

 

Комунално јавно предузеће „Златибор“ Чајетина од фебруара 2015. године послује у новим просторијама у Чајетини. КЈП „Златибор“ Чајетина примарно се бави сакупљањем и одвожењем смећа које се одлаже на депонију „Дубоко“Ужице. Ово предузеће бави се и одржавањем јавних површина, зимским и летњим одржавањем јавних саобраћајница,грађевинским радовима и др. КЈП „Златибор“ у својој надлежности има и робну пијацу на Златибору, као и паркинг простор на Златибору.

 

РАДНЕ-БИОГРАФИЈЕ – ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА И ЧЛАНОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *