СЕДИШТЕ ПРЕДУЗЕЋА:

КЈП “Златибор“ Чајетина се налази у Чајетини, улица Александра Карађорђевића 6 б. Служба пијаце и паркинга се налази на Златибору, адреса Прве партизанске болнице 7, 31315 Златибор, док је седиште службе механизације и зимског одржавања у просторијама радионице на Палисаду.

 

Пословно име: KJП”Златибор“ Чајетина. Седиште:Чајетина, улица Александра Карађорђевића бр.6 б

Претежна делатност: Скупљање отпада који није опасан

Матични број:07290080

ПИБ:101072025

Шифра делатности 3811 скупљање отпада који није опасан

Комунално јавно предузеће  „Златибор“ Чајетина је основано 1982. године одлуком Скупштине општине Чајетина, а које је  уписано у  регистар Окружног привредног суда,   дана 22.12.1982. године, под бројем Фи. 379/82 у регистарском улошку суда 1-499-00, а регистровано код Агенције за привредне регистре Решењем број БД. 68924/2005 од 24.06.2005. године.

Комунално јавно предузеће  „Златибор“ Чајетина је основано ради обезбеђивања редовног, квалитетног и поузданог пружања комуналних услуга свим корисницима на територији општине Чајетина,  а све  ради обављања комуналних делатности од општег и локалног интереса на подручју општине Чајетина.

Телефон: 031/3832-035, 031/3832-036

Факс: 031/ 3832-035

 

Текући рачун:

Srbija205-0000000006876-24
Комерцијална банка А.Д.Београд

Srbija205-0000000006871-39
Комерцијална банка А.Д.Београд

Srbija200-2870410101898-42
Банка Поштанска штедионица А.Д.Београд

Srbija160-0000000003789-58
Banca Intesa А.Д.Београд

Srbija205-9011007225932-96
Комерцијална банка А.Д.Београд

Srbija325-9500600013866-65
ОТП Банка Србија ад Нови Сад

 

 

Комунално јавно предузеће „Златибор“ Чајетина од фебруара 2015. године послује у новим просторијама у Чајетини. Примарно се бави сакупљањем отпада који није опасан са целокупне територије општине Чајетина, и његовим одвожењем на Регионални центар за управљање отпадом Дубоко,  чији је један од оснивача и Општина Чајетина.

Поред ове делатности предузеће се бави одржавањем чистоће на површинама јавне намене, одржавањем и уређењем јавних зелених површина, одржавањем локалних путева и улица и грађевинским радовима. Такође, предузеће управља јавним паркиралиштима и пијацом на Златибору и градским гробљем у Чајетини.

 

РАДНЕ-БИОГРАФИЈЕ – ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА И ЧЛАНОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *