• 9 октобра, 2019
АКТИВНОСТИ СЛУЖБЕ ЛЕТЊЕГ ОДРЖАВАЊА ПУТЕВА

АКТИВНОСТИ СЛУЖБЕ ЛЕТЊЕГ ОДРЖАВАЊА ПУТЕВА

Служба летњег одржавања путева и улица активна је од пролећа, тачније од априла, па до првог снега. То обухвата низ послова, почев од чишћења ризле на коловозима након завршетка рада зимске службе, чишћење пропуста и решетки, сређивање ригола и берми поред пута, насипање банкина и раскресивање дрвореда које омета безбедно одвијање саобраћаја, али и кошење простора поред пута. Сви ови послови изводе се у свим сеоским месним заједницама на подручју општине Чајетина, и у оквиру су редовног одржавања. За ове послове користе се два трактора са прикључним уређајима( таруп и маказе), чистилица са системом четки и грађевинска машина типа утоваривач (боб кет). На овим пословима ангажовано је шест радника који у летњем периоду одржавају преко 300 километара пута.

И док се једна екипа бави поменутим пословима, друга, која послује у оквиру исте службе, ради на постављању вертикалне сигнализације ( знакова и обавештења) и принудних успоривача брзине (лежећих полицајаца), а све по налогу надлежне општинске саобраћајне инспекције.

Трећа екипа се бави хоризонталном сигнализацијом , исцртавањем свих врста хоризонталних обележја на коловозу (линија, пешачких прелаза, паркинга, места за инвалидна лица и др.) Ти послови се обављају у два наврата, с’ пролећа (након завршетка рада зимске службе) и делимично пред почетак зимске сезоне, када се врши обележавање најбитнијих ознака. За ове послове ранијих година ангажоване су друге фирме, али је КЈП „Златибор“ набавило самоходну машину за исцртавање како би исте обављало самостално.

Посла је све више али вредни радници ове, као и других служби, уз адекватан кадар, добру организацију и сву неопходну опрему, са којом се ово предузеће посебно може похвалити, све послове одрађују веома успешно.