• 24 септембра, 2019
АКЦИЈА ПРИКУПЉАЊА КАБАСТОГ ОТПАДА

АКЦИЈА ПРИКУПЉАЊА КАБАСТОГ ОТПАДА

КЈП „Златибор“ у склопу својих редовних активности врши и прикупљање кабастог отпада. На подручју Чајетине и Златибора акција се спроводи 24. и 25. септембра, али ће се, уколико буде било потребе, продужити. На овим пословима ангажоване су три комбиноване грађевинске машине и шест камиона.
Планирано је да се првих новембарских дана, а пре почетка рада зимске службе, организује још једна оваква акција. Молимо суграђане да кабасти отпад не бацају поред контејнера, јер ће о тачном датуму следеће акције бити благовремено обавештени.