• 27 јануара, 2020
АНАЛИЗА ПРОЈЕКТА И ПОТПИСИВАЊЕ ПОВЕЉЕ О ЕНЕРГЕТСКОЈ ЕФИКАСНОСТИ

АНАЛИЗА ПРОЈЕКТА И ПОТПИСИВАЊЕ ПОВЕЉЕ О ЕНЕРГЕТСКОЈ ЕФИКАСНОСТИ

Општину Чајетина посетили су независни консултанти ангажовани од стране Шведске агенције за међународни развој и сарадњу – СИДА. Циљ њихове посете био је евалуација, односно анализа пројекта „Подршка локалним самоуправама у Србији на путу ка ЕУ – Друга фаза“, чији носилац је КЈП „Златибор“ Чајетина. Пројекат финансира Краљевина Шведске а реализује се уз помоћ Сталне конференције градова и општина. Циљ донатора је да утврди да ли је пројекат који се реализује унапредио рад и досадашња знања запослених у локалној самоуправи и јавном сектору, као и да ли утиче на квалитет услуга које се пружају крајњим корисницима, односно становницима општине Чајетина, као и туристима који је посећују.

Састанку су присуствовали чланови тима који су учествовали на изради Локалног плана управљања отпадом (који је произашао из овог пројекта)  на челу са директором КЈП „Златибор“ Срђаном Пантовићем и председником  Општине Чајетина Миланом Стаматовићем. Током инервјуа са свим заинтресованим странама говорило се о значају, вредновању и одрживости поменутог пројекта, са освртом на све досадашње активности, као и оне које су планиране у наредном периоду. Овом приликом председник Општине Чајетина Милан Стаматовић потписао је Повељу о енергетској ефикасности. Њоме се ова локална самоуправа обавезује да континуирано подиже ниво енергетке ефикасности, одговорно користи обновљиве изворе енергије и ефикасно газдује енергијом, како у јавним зградама и комуналним системима, тако и у домовима свих грађана и у пословном сектору.

Говорећи о самом пројекту, директор КЈП „Златибор“ Срђан Пантовић је рекао да је ово најбољи пројекат у коме комунално предузеће учествује. Такође,  напоменуо је да је у питању пројекат из кога се доста тога научило, и од кога ће бити користи и у будућности. Као најважније резултате издвојио је: израду Локалног плана управљања отпадом (ЛПУО) уз свесрдну подршку СКГО, као и студијску посету Шведској из које носе драгоцена искуства везана за област управљања отпадом. Што се тиче осталих досадашњих резултата на пројекту издвојени су: унапређење комуникације са корисницима услуга, брже решавање притужби и спорних ситуација на терену, спровођење реорганизације пословања предузећа која је прилагођена будућем систему рада, изградња првог рециклажног острва на Златибору, започињање изградње новог објекта КЈП „Златибор“, потпуно редизајнирање радне униформе, као и спровођење едукације свих запослених у јавном сектору, посебно радника комуналног. Све су то предуслови за започињање примарне селекције отпада за чију реализацију се мора обезбедити  сва неопходна инфраструктура, техничка и кадровска оспособљеност. Очекује се и донација Шведске владе у виду 7000 канти за суви отпад, ауто смећаре и 40 контејнера за стакло, чија укупна вредност износи око 270 000 евра.  Упоредо са успостављањем примарне селекције биће покренут кол центар, путем кога ће грађани моћи да се информишу о свему везаном за успостављање примарне селекције отпада.

Након анализе независни консултанти ће проценити позитиван утицај пројекта на његове кориснике (запослене у јавном сектору као и крајње кориснике комуналних услуга), али и оценити могућности за даљи наставак активности кроз нове пакете подршке.