• 21 септембра, 2021
ДАН ПРЕДУЗЕЋА, 21. СЕПТЕМБАР

ДАН ПРЕДУЗЕЋА, 21. СЕПТЕМБАР

КЈП “Златибор” Чајетина данас обележава Дан предузећа, 21. септембар. Традиционално, на овај дан се запосленима са 10, 20 и 30 година радног стажа уручују јубиларне награде, али и сумирају резултати пословања.

Од колске запреге, преко пар смећара “бубњара” како су се у првим годинама пословања обављале услуге одвожења отпада, КЈП “Златибор” Чајетина је данас прерасло у модерно предузеће, са широким спектром услуга које се труди да свих 365 дана у години, 24 сата, одговори адекватно на захтеве свих грађана.

Поред управљања комуналним отпадом, предузеће ради на одржавању чистоће на површинама јавне намене, одржавању јавних зелених површина, управља гробљем, јавним паркиралиштима и пијацама, одржавању улица и путева, и одржавању јавне расвете.

План предузећа је да се у наредним годинама и даље шири и развија, а досадашње успешно пословање постигнуто је уз свесрдну помоћ оснивача – Општине Чајетина.