• 24 јуна, 2021
ИНТЕНЗИВИРАНИ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА

ИНТЕНЗИВИРАНИ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА

Радови на изградњи новог пословног објекта на Златибору су интензивирани. Тренутно се врши припрема за израду прве међуспратне плоче на управној згради, док се на позицијама објеката радионице и гаража, врши ископ и бетонирање канала за поправку возила, за прање возила и одводњавање подова. На објектима за одлагање путарске соли и ризле, завршени су радови на монтажи челичне конструкције и покривање објеката ТР-лимом.

У склопу новог пословног објекта, који се налази у непосредној близини локалног пута Семегњево – Златибор, планирана је изградња управне зграде спратности приземље + један спрат, у продужетку браварске и механичарске радионице са котларницом на чврсто гориво и магацином резервних делова и алата, гараже за потребе зимске службе као и за помоћна и специјална возила, перионице, и складишта путарске соли и ризле.

Предрачунска вредност изградње објекта износи 153.604.000,00 динара, а средства за његову изградњу определила је локална самоуправа. 

Објекат управне зграде спратности приземље + 1 спрат, предвиђен је за градњу у јужном делу комплекса. У приземљу објекта управне зграде предвиђени су: улазни хол, канцеларија за издавање путних налога, портирница, предпростор, трпезарија, лифт, простор за комуникацију, санитарни чвор, просторија за пушаче, мушка и женска гардероба са пратећим садржајима, остава и канцеларија. На спрату објекта је предвиђено степениште, простор за комуникацију, инфо пулт, осам канцеларија за администрацију, канцеларија за рачуноводство, чајна кухиња, мушки и женски санитарни чвор, остава, ходник, сала за састанке и канцеларија директора. Све етаже су функционално повезане унутрашњим степеништем и путничким лифтом. 

У оквиру самог комплекса предвиђене су зелене површине са групацијама ниског и високог зеленила, растиња и затрављених површина.