• 20 децембра, 2021
ИСПИТИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА КОМУНАЛНИМ УСЛУГАМА

ИСПИТИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА КОМУНАЛНИМ УСЛУГАМА

Поштовани суграђани и суграђанке,

У периоду од 20. децембра 2021. до 20. јануара 2022. године општина Чајетина спроводи испитивање задовољства корисника комуналних услуга у нашој општини. Овим испитивањем биће обухваћене услуге сакупљања и одлагања комуналног отпада, одржавања комуналне хигијене и одржавања путева, улица и пешачких стаза (које пружа КЈП „Златибор“ Чајетина), услуге снабдевања пијаћом водом и одвођења отпадних вода (које пужа ЈКП „Водовод Златибор“ Чајетина). У испитивање је укључено и ЈП „Голд гондола“ Златибор које, такође, пружа једну врсту комуналне делатности – превоз путника.

Кроз ово испитивање желимо да чујемо Ваше мишљење о квалитету поменутих услуга и унапредимо комуникацију између грађана, локалне самоуправе и јавних предузећа. Упитник је анониман и подаци ће бити коришћени искључиво за унапређење комуналних услуга.

Позивамо Вас да попуните упитник који можете преузети на наплатним местима КЈП „Златибор“ и ЈКП „Водовод Златибор“, на почетној станици Голд гондоле (билетарници), на Инфо центру општине Чајетина,  у пословним просторијама Комуналне милиције на Златибору, и исте оставите на поменутим местима. Упитник можете попунити и електронским путем на званичном веб сајту оптшине (www.cajetina.org.rs), на сајтовима комуналних предузећа (www.kjpzlatibor.rs), (www.vodovod-zlatibor.org), (www.goldgondola.rs),  као и на њиховим Фејсбук страницама. 

online upitnik

Уколико су Вам потребне додатне информације, пишите нам на имejl: info@kjpzlatibor.rs.