• 2 децембра, 2021
КОНСУЛТАНТИ ИЗ ШВЕДСКЕ У ПОНОВНОЈ ПОСЕТИ ПРЕДУЗЕЋУ

КОНСУЛТАНТИ ИЗ ШВЕДСКЕ У ПОНОВНОЈ ПОСЕТИ ПРЕДУЗЕЋУ

У циљу наставка сарадње на Пројекту примарне селекције отпада, консултанти из Шведске поново су у радној посети КЈП „Златибор“ Чајетина. Осим са члановима Tима задуженог за имплементацију Пројекта, одржане су радионице и са запосленима из различитих служби предузећа.
 
Служба за финансије упознала се са шведским тарифним системом, а разматране су могуће измене постојећег тарифног система код нас. Служба премера бавила се питањима корисничке подршке која ће бити на услузи нашим суграђанима, док су возачи аутосмећара упознати са новим процедурама које их очекују по успостављању примарне селекције.
 
Такође, са партнерима из Шведске и ангажованим архитектом, одржан је састанак током кога је размотрено идејно решење Појекта рециклажног дворишта, као важног предуслова за успостављање примарне селекције отпада.
 
Подршка коју добијамо од Сталне конференције градова и општина, као и Шведске асоцијације локалних власти и региона је од изузетног значаја посебно у реализацији активности које нас очекују.