• 11 марта, 2022
СТИГЛА НОВА АУТОСМЕЋАРА – ДОНАЦИЈА ШВЕДСКЕ ВЛАДЕ

СТИГЛА НОВА АУТОСМЕЋАРА – ДОНАЦИЈА ШВЕДСКЕ ВЛАДЕ

КЈП „Златибор“ испоручено је ново двоосовинско возило за сакупљање и превоз рециклабилног тока отпада капацитета 16м3, са механизмом за пресовање отпада и могућношћу прихватања канти од 120 и 240 литара и контејнера ос 1,1 м3.

Реч је о донацији Шведске Владе која је подржала Пројекат примарне сепарације отпада кроз програм EISP2 у сарадњи са Министарством заштите животне средине, који спроводи Стална конференција градова и општина.

Осим добијене аутосмећаре, Општини Чајетина ће кроз пројекат бити донирано 5.936 пластичних канти од 240 литара (плаве боје) за сакупљање рециклабилног тока отпада и 40 пластичних контејнера (жуте боје) за сакупљање стакла.