• 1 јула, 2022
КЈП ЗЛАТИБОР ИЗМЕЂУ ДВА ПРАЗНИКА

КЈП ЗЛАТИБОР ИЗМЕЂУ ДВА ПРАЗНИКА

Како је обележавање Дана општине прави моменат за сумирање досадашњих резултата рада и припремање даљих планова, директор КЈП „Златибор“ Чајетина Срђан Пантовић подвукао је паралелу између зацртаних и остверних циљева овог предузећа у протеклих годину дана. Он је истакао да локално комунално предузеће послује стабилно, те да период од прошлог до овог Дана општине сматра веома успешним. Рад чајетинских комуналаца, како каже, видљив је на сваком кораку. Почев од уређења јавних зелених површина којих је из године у годину све више, одржавања комуналне хигијене и путне инфраструктуре, преко одржавања јавне расвете, па до управљања јавним паркиралиштима, пијацом и гробљем.

„Задовољан сам функционисањем читавог система, јер је то данас предузеће које има много комплексних послова који захтевају тимски рад. Уверен сам да су задовољни и наши суграђани. То показује и Анкета о квалитету пружених услуга, која се спроводи сваке године. Током њеног трајања грађани и сви заинтересовани имају прилику да примедбама, предлозима и сугестијама помогну квалитетнијем и ефикаснијем пословању“, каже Пантовић.

Обим посла константно се увећава, иницирајући запошљавање новог кадра и набавку механизације, што представља основ за реализацију амбициозног Програма пословања. Наводећи значајније пословне подухвате, Пантовић издваја грађевинске радове на цевоводу од Златибора до Рибнице, који се реализују у сарадњи са ЈКП „Водовод Златибор“ Чајетина. Овај пројекат омогућиће сигурније водоснабдевање и смањење губитака на водоводној мрежи. Изградња, реконструкција и одржавање путне инфраструктуре у сеоским месним заједницама такође спада у ред активности од великог значаја. У то се сврстава и рад Зимске службе у чијој надлежности је све више путних праваца који се одржавају у зимској сезони, омогућавајући несметано функционисање читаве локалне заједнице.

У сада већ широк спектар послова, КЈП „Златибор“ убраја и асфалтирање путева и улица, за шта је набављена сва потребна механизација. Извођење радова у првим месецима биће базирано на насељена места Чајетина и Златибор, а временом ће се проширити и на остала насељена места. Али, то није једина новина. Почетком јуна почела је примена савременог система за надзор и регулацију саобраћаја „Око соколово“. Овај систем намењен је сузбијању непрописног паркирања и других комуналних прекршаја, а покрива све улице у насељеном месту Златибору. Општина Чајетина се на овај корак одлучила првенствено због несавесних возача који своје аутомобиле непрописно паркирају на тротоарима, пешачким прелазима и зеленим површинама, али и паркинг местима која нису намењена њима, као што је случај са местима за особе са инвалидитетом. Како би возачи имали могућност да адекватно паркирају своје аутомобиле, изграђена су, и даље се граде нова паркинг места.

Тежећи да постанемо прва Еко-општина, предузели смо низ корака, међу којима је увођење примарне селекције отпада. Реч је о новом систему управљања отпадом који подразумева одвајање отпада на месту настанка, како би се омогућила рециклажа дела отпада и на тај начин смањиле количине које завршавају на депонијама. Набавка све неопходне опреме је у току, а започело се и са едукацијом суграђана. Ове активности у наредним месецима биће интензивиране, о чему ће јавност бити благовремено обавештена.

Међу бројним делатностима, уређење јавних зелених површина, којих је сваке године све више, заузима посебно место. Свесни да се лице Златибора, Чајетине и околних места огледа кроз њихов рад, Служба зеленила се усавршава, улажући сву своју снагу и енергију да место у ком живимо и које многи радо посећују, изгледа што лепше и атрактивније. Да им то заиста полази за руком потврђују бројне фотографије јавних површина уређених са посебном пажњом, које красе странице туристичких часописа, дневних новина и друштвених мрежа.

Закључак је да без посвећеног рада нема ни постизања циљева, а досада остварени резултати у свим сегментима пословања КЈП „Златибор“ Чајетина доказ су добре организације и максималног залагања свих запослених.