• 12 децембра, 2019
МАШИНСКИ ПАРК ОБНОВЉЕН  СА ДВА ТРАКТОРА И БУЛДОЗЕРОМ

МАШИНСКИ ПАРК ОБНОВЉЕН СА ДВА ТРАКТОРА И БУЛДОЗЕРОМ

КЈП „Златибор” је модернизовало свој машински парк у циљу побољшања квалитета услуга које већ пружа на територији општине Чајетина како лети, тако и зими. Набављена су два трактора вредности око 8 милиона динара и булдозер чија је вредност 12 милиона динара. С обзиром да имају могућност качења прикључних уређаја, као што су раоници и самоутоварни посипачи соли и ризле, трактори ће током зиме бити ангажовани у Зимској служби на чишћењу снега. Током лета носиће косачице и тарупе и бити у функцији летњег одржавања путева. Уколико се у току њихове експлоатације укаже потреба на њих се могу монтирати и други прикључни уређаји.

Булдозер ће бити ангажован на пробијању путева и на радовима на депонији Брегови. У случају већих снежних падавина може се користити и у Зимској служби.

Ово није једино инвестиционо улагање предузећа у последњих годину дана. Током 2019. године набављена је и једна комбинована грађевинска машина вредности 10 милиона динара, за прикључне уређаје фирма је издвојила 8,5 милиона динара, за ауто подизач 1,5 милиона динара, два доставна возила 1 милион динара, за набавку контејнера 6 милиона динара, и милион динара за осталу опрему.

Све те инвестиције су знатно олакшале рад предузећа, а и сами визуелни ефекти на терену су лако уочљиви.