• 16 октобра, 2019
НОВА АКЦИЈА ПРИКУПЉАЊА КАБАСТОГ ОТПАДА

НОВА АКЦИЈА ПРИКУПЉАЊА КАБАСТОГ ОТПАДА

Обавештавамо грађане да се акција прикупљања кабастог отпада на подручју Чајетине и Златибора, реализује у периоду од 20. до 27. октобра. Позивамо све да искористе ову прилику, очисте своје подруме, таване и баште, и тако  спрече нагомилавање крупног отпада поред комуналних контејнера. То ствара проблеме и нашем предузећу и суграђанима који у контејнере одлажу само отпад који настаје у домаћинству, а уједно нарушава изглед самог окружења. Под крупним и кабастим отпадом подразумевају се предмети који по својој величини, количини и саставу не улазе у категорију кућног комуналног отпада. То су најчешће дотрајали предмети из домаћинства, стари намештај, делови санитарне опреме, баштенски отпад од кошења и орезивања и слично. Грађани који исти буду несавесно одлагали у контејнере или поред њих могу се суочити са новчаном казном која је предвиђена Одлуком о комуналном уређењу Општине Чајетина.

Подсећамо да се акција прикупљања кабастог отпада неће организовати након 1. новембра. Уколико потреба за одвожењем кабастог отпада буде постојала и касније грађани имају могућност да исти самостално, без новчане надокнаде одвезу на депонију Брегови у оквиру радног времена – од 10 до 16 часова.