• 16 новембра, 2020
ОБНОВЉЕН ВОЗНИ ПАРК

ОБНОВЉЕН ВОЗНИ ПАРК

Возни парк Комуналног јавног предузећа „Златибор“ од данас је богатији за два нова трактора. Њиховом набавком, чија вредност износи 5.557.804,00 динара са ПДВ-ом, побољшаће се квалитет услуга, као и ниво техничке опремљености предузећа. Нови трактори намењени су за зимско одржавање путева и улица у насељеном месту Чајетина, као и за послове летњег одржавања путева.