• 6 децембра, 2019
ОБУКА ЗАПОСЛЕНИХ ЗА ПРУЖАЊЕ ПРВЕ ПОМОЋИ СА ПОКАЗНОМ ВЕЖБОМ

ОБУКА ЗАПОСЛЕНИХ ЗА ПРУЖАЊЕ ПРВЕ ПОМОЋИ СА ПОКАЗНОМ ВЕЖБОМ

Закон о безбедности и здрављу на раду обавезује послодавца да обезбеди пружање прве помоћи, као и да оспособи запослене за пружање прве помоћи, спасавање и евакуацију.
У вези с тим, за 40 радника КЈП „Златибор“ Чајетина организована је обука намењена њиховом оспособљавању за пружање прве помоћи. Обуку, која је одржана у просторијама Библиотеке „Љубиша Р. Ђенић“ , спровеле су Нада Смиљанић и Невенка Јеремић, лиценцирани предавачи Министарства здравља и Црвеног крста Србије.
Основно опособљавање намењено је свим радницима, док је за оне који су на радним местима са повећаним ризиком намењено напредно оспособљавање. Након спроведене обуке запослени ће добити уверења о завршеној обуци.