• 21 септембра, 2020
ОБУКА ЗА БЕЗБЕДНИЈУ И ЕФИКАСНИЈУ ВУЖЊУ НОВИХ АУТО-СМЕЋАРА

ОБУКА ЗА БЕЗБЕДНИЈУ И ЕФИКАСНИЈУ ВУЖЊУ НОВИХ АУТО-СМЕЋАРА

Представници фирми Атрик и Волво спровели су обуку возача КЈП „Златибор“ који ће управљати новим, недавно набављеним ауто-смећарама, што представља њихову обавезу приликом испоруке. Запослени су успешно прошли обуку и добили важне смернице за ефикаснију и безбеднију вожњу. За разлику од претходних, нова возила имају више електронике, самим тим су бржа приликом сакупљања отпада. Важно је напоменути да поседују Еуро 5 моторе који смањују потрошњу горива и емисију штетних гасова, све у циљу очувања животне средине. Припадају групи „најчистијих“ и „најзеленијих возила“, која треба да се возе управо у заштићеним подручјима и туристичким областима.