• 13 маја, 2021
ПОЧЕЛА СЕЗОНА КОШЕЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

ПОЧЕЛА СЕЗОНА КОШЕЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

Служба за одржавање јавних зелених површина чајетинског Комуналног јавног предузећа „Златибор“ отворило је сезону кошења, како би суграђанима али и туристима обезбедили пријатнији боравак у природи. То подразумева машинско кошење самоходним и тракторским косачицама, тримерима и рајдером за кошење. У току вегетационог периода врши се редовно кошење и одржавање око 320.000 м2 јавних зелених површина, које се спроводи неколико пута годишње, у складу са временским приликама и потребама на терену. Уколико постоји потреба, ови послови обухватају грабуљање и одвоз траве на депонију.

Осим кошења зелених јавних површина, Служба зеленила ради и на: формирању нових и ревитализацији постојећих и одржавању травнатих површина, садњи и одржавању дрвећа, украсног шибља и сезонског цвећа, одржавању паркова, парк-шума, формирању нових парковских површина и одржавању рекреативних површина. Приоритет имају централни део насељеног места Чајетина и Златибор.

Упоредо се кренуло са летњим одржавањем путева машинским и ручним раскресивањем жбуња и високог растиња поред саобраћајница,  чиме ће се омогућити да путни правци буду шири и безбеднији за саобраћај.