• 5 априла, 2022
ПРВА ИСПОРУКА КАНТИ ЗА СУВИ ОТПАД

ПРВА ИСПОРУКА КАНТИ ЗА СУВИ ОТПАД

У Општину Чајетина стигла је прва испрука плавих канти  намењених за сакупљање сувог, рециклабилног тока отпада.  Пристиглих 912 нумерисаних посуда са упутством за правилно одлагање суве фракције, запремине 240 литара, смештено је у изнајмљени складишни простор у Бранешком Пољу, где ће се складиштити и остала набављена опрема.

По најавама Министарства заштите животне средине, које у сарадњи са ЕИСП2 програмом подржаним од стране Шведске Владе, спроводи пројекат увођења одвојеног сакупљања рециклабилног отпада, остатак опреме требало би да буде испоручен до јуна.

Осим недавно добијене аутосмећаре капацитета 16м3, Општини Чајетина кроз пројекат биће испоручено укупно 5.936 пластичних канти од 240 литара за суви отпад  и 40 контејнера (жуте боје) за сакупљање стакла.

У међувремену КЈП „Златибор“, које је носилац читавог пројекта,  покренуло је поступак набавке 3.200 зелених канти за мокар отпад, запремине 120 литара.

Наведена опрема локалном КЈП „Златибор“ омогућиће одвојено сакупљање рециклабилног тока отпада у индивидуалним домаћинствима и колективном виду становања у насељима Чајетина и Златибор.

Пре самог коришћења опреме спровешће се одговарајуће припремне активности како би се пројекат успешно реализовао и како би суграђани били спремни за будући концепт сакупљања отпада. Његово успостављање вршиће се сукцесивно, по фазама, почевши од насељеног места Чајетина. Тако ће првих око стотину чајетинских домаћинстава канте добити током августа, а мештани Златибора прикључиће се након завршетка летње туристичке сезоне.