• 16 септембра, 2019
ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЛОКАЛНОГ ПЛАНА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЛОКАЛНОГ ПЛАНА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ

У склопу пројекта „Помоћ локалним самоуправама на путу ка ЕУ у области заштита животне средине“, општина Чајетина у сарадњи са Сталном конференциом градова и општина, као и шведским експертима који учествују на пројекту, организује презентацију Локалног плана за управљање отпадом на територији општине Чајетина који је Скупштина општине усвојила 21. фебруара ове године. Како су новим планом предвиђене значајне измене, то је неопходно да се најпре сви запослени у јавном сектору упознају са новинама како би могли да одговоре на питања грађана, којих ће сигурно бити у великој мери, када почне пуна примена стратешког документа.

Планирано је да се презентације одрже у периоду од 17-19 . септембра.

За 17. септембар заказана је презентација у Дому културе у Чајетини са почетком у 10:30 часова којој ће присуствовати највећи број запослених у јавном сектору, из свих општинских предузећа и установа. Презентацијама које су планиране за 18. и 19. септембар, присуствоваће теренски радници КЈП „Златибор“, подељени у две групе, како би се обезбедио минималан ниво рада у заказаним терминима. Наведене радионице имају за циљ да подигну ниво знања пре свега свих запослених, а касније ће оне бити организоване за грађане и правна лица, како би сви били спремни за примарну селекцију отпада путем две канте, чији се почетак очекује током следеће године.

У току презентације биће представљен систем управљања отпадом у Краљевини Шведској и нови систем који очекује становништво општине Чајетина у складу са стратешким документом – Локалним планом за управљање отпадом општине Чајетина. Намера је да се укаже на важност правилног управљања отпадом у овој општини.

Општина Чајетина поставила је себи прилично амбициозан циљ – да постане Еколошка општина до 2021. године. Како би ово остварила, поред осталих чинилаца, потребно је на плански начин и правилно управљати отпадним водама и отпадом. Самим тим изградња Постројења за пречишћавање отпадних вода, чија је изградња при крају, и Рециклажног дворишта, чија изградња се очекује следеће године, представља једну од најважнијих инвестиција Општине.