• 27 августа, 2021
РАДИОНИЦА О ПРИМАРНОЈ СЕЛЕКЦИЈИ ОТПАДА СА КОНСУЛТАНТИМА ИЗ ШВЕДСКЕ

РАДИОНИЦА О ПРИМАРНОЈ СЕЛЕКЦИЈИ ОТПАДА СА КОНСУЛТАНТИМА ИЗ ШВЕДСКЕ

Локална самоуправа општине Чајетина са КЈП „Златибор“ је од 2017. године укључена у  Програм подршке локалним самоуправама на путу ка Европској унији у циљу унапређења области заштите животне средине. Програм, уз помоћ Владе Шведске, спроводе Стална конференција градова и општина – Савез градова и општина Србије (СКГО) и Шведска асоцијација региона и општина (САЛАР).

Након две и по године паузе изазване корона вирусом, партнери из Шведске који са КЈП „Златибор“ Чајетина  раде на Пројекту примарне селекције отпада, посетили су Златибор где су одржане радионице са тимом задуженим за спровођење Пројекта. Кораци на којима се тренутно ради јесте план активности које су предвиђене за саму примену примарне селекције.

„Ми сада развијамо план шта је све потребно одрадити пре оног датума када будемо рекли нашим корисницима: од данас почињемо примарну селекцију. Примера ради, ако се одлучимо да почнемо од септембра наредне године, сада су тема све активности које је потребно обавити до тада. То су разне едукације запослених у нашој фирми који ће обављати директно те послове, затим запослених у јавном сектору, а потом и наших корисника. Затим и набавка недостајуће опреме. Морам напоменути да смо се ми у претходним годинама заиста оснаживали; набавили смо три нове ауто смећаре, преко 500 нових контејнера, а потребно је да још набавимо недостајући број канти за мокре фракције отпада које ћемо сакупљати, док за суву фракцију отпада очекујемо донацију до краја године,“ рекла је Вера Благојевић, руководилац комуналне службе и координатор Пројекта.

Од Краљевине Шведске, али по основу другог пројекта који се реализује преко Министарства за заштиту животне средине и Министарства финансија, ово јавно предузеће би до краја године требало да добије око 5 350 канти за суве фракције отпада као и ауто смећару од 16 м кубних. Након набавке потребне опреме , КЈП „Златибор“ ће одредити  рутинске поступке .

„За почетак, вероватно ћемо одредити једну мању област на којој ћемо почети примарну селекцију како би смо на терену увидели све предности, али и потенцијалне недостатке самог система пре него што систем проширимо и на целу територију насељених места Чајетине и Златибора.“

У протекле две године колико нису били у могућности да дођу у Србију, са шведским консултантима одржавани су он-лајн састанци и саветовања. О до сада реализованим корацима, партнери из Шведске имају мноштво похвала.

„Видим много промена. Били смо у контакту преко Интернета, али је било доста промена, поготово у мојој области, управљању отпадом. Гради се нови простор за камионе, имају претоварну станицу, планирамо и рециклажну јединицу, а ради се и на примарној селекцији. Општина се брзо развија на пољу нових технологија са циљем да постане еколошки најразвијенија локална самоуправа у Србији. Заједно са општинским званичницима радимо на примарној селекцији и рекао бих да је неопходно едуковати становнике о значају тога, што ће бити и највећи изазов са којим ће се суочити општинско руководство. Али, верујем да су способни да то остваре, напоменуо је Пеле Халберг, консултант из Шведске.

Поред унапређивања опреме и возила, едукативног оснаживања запослених, размишља се и о пословним профилима који би за крајњу реализацију пројекта били неопходни. Такође се ради на добијању грађевинске дозволе за рециклажно двориште, са чијом би изградњом требало да се крене  у овој години.