• 9 септембра, 2019
РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ НОВОГ ОБЈЕКТА КЈП „ЗЛАТИБОР“

РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ НОВОГ ОБЈЕКТА КЈП „ЗЛАТИБОР“

У току су радови на изградњи новог објекта КЈП „Златибор“, на путу ка Семегњеву, на простору који је Планом генералне регулације управо и предвиђен за комуналне делатности. Поред управне зграде, радионице, магацина, гаража, перионица за ауте, ту ће бити и део за претовар комуналног отпада. То је привремена локација за претовар, која ће према плану у наредне две године то бити измештено на нову локацију, а постојећи објекат бити искоришћен за гараже и магацински простор. Радови на овом објекту биће завршени до краја 2020. године.