• 3 септембра, 2021
ВИШЕГОДИШЊА УЛАГАЊА У ВОЗНИ ПАРК ДАЛА ПОЗИТИВНЕ РЕЗУЛТАТЕ

ВИШЕГОДИШЊА УЛАГАЊА У ВОЗНИ ПАРК ДАЛА ПОЗИТИВНЕ РЕЗУЛТАТЕ

Према истраживању које је спровело Пословно удружење комуналних предузећа КОМДЕЛ, а које се тиче утврђивања просечне старости возног парка комуналних предузећа у Србији, КЈП “Златибор” је једино предузеће чији је оснивач општина, које има задовољавајућу просечну старост возног парка мању од 10 година.
Возни парк предузећа тренутно броји 61 возило, чија је просечна старост осам година. 20 возила је старије од 10 година, што процентуално износи 32,8%.
Овакав резултат се и могао очекивати, с обзиром да КЈП “Златибор” већ неколико година уназад велика средства улаже у набавку нове опреме и механизације.
Остали резултати анкете која је спроведена на 53 комунална предузећа, из 16 градова и 35 општина, показују да је стање знатно боље у ЈКП из већих градова у којима је близу 50% активних возила старије од 10 година, док у мањим ЈКП основаним на нивоу општине 62,5% возила у возном парку је старије од 10 година.
 

Детаљни резултати КОМДЕЛ истраживања

 

У наставку је галерија у којој су представљена само нека од недавно набављених возила.