• 15 марта, 2022
РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА КОМУНАЛНИМ УСЛУГАМА

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА КОМУНАЛНИМ УСЛУГАМА

Општина Чајетина, КЈП “Златибор” Чајетина, ЈКП “Водовод Златибор” и ЈП “Голд гондола” Златибор у периоду од 20. децембра 2021. до 20. јануара 2022. године, су спровели испитивање задовољства корисника комуналних услуга на територији општине Чајетина. Испитивањем су обухваћене услуге сакупљања и олагања комуналног отпада, одржавања комуналне хигијене, одржавање путева, улица и пешачких стаза у летњем и зимском периоду (које пружа КЈП “Златибор” Чајетина), услуге снабдевања пијаћом водом и одвођења отпадних вода (које пружа ЈКП “Водовод Златибор” Чајетина). У процес испитивања укључено је и ЈП “Голд гондола” Златибор које такође пружа једну врсту комуналне делатности – превоз путника, па самим тим такође има законску обавезу да спроведе ово испитивање.

Испитивање је спроведено на узорку од 400 испитаника, у свим насељеним местима Општине Чајетина, који су одговорили на готово сва постављена питања. Након анализе резултата радни тим је извео одређене закључке и израдио препоруке и смернице за унапређење квалитета услуге и задовољства корисника, као и за отклањање недостатака на које су корисници указали. Општи закључак је да су сва три јавна предузећа задовољна резултатима испитивања.

ИЗВЕШТАЈ ЗА 2021. ГОДИНУ