• 25 фебруара, 2021
УЛАГАЊА КЈП „ЗЛАТИБОР“ ЧАЈЕТИНА У 2021. ГОДИНИ

УЛАГАЊА КЈП „ЗЛАТИБОР“ ЧАЈЕТИНА У 2021. ГОДИНИ

Према плану инвестиционих улагања КЈП „Златибор“ Чајетина ће током 2021. године у набавку опреме уложити 120 милиона динара, јер је то, како кажу, предуслов за успешно обављање свих делатности које су им поверене. С обзиром да ово предузеће из године у годину проширује обим пословања, неопходна је набавка нове опреме и механизације. Такође, пре неколико дана набављено је 100 нових пластичних контејнера који ће заменити металне који се налазе у појединим деловима насељеног места Златибор. Ради се и на постављању урбаног материјала на Златибору и околини.

 

Са набавком опреме и механизације КЈП „Златибор“ Чајетина кренуло је од самог почетка године. Набављена су два електро возила намењена за услужну доставу робе локалима у Тржном центру на Златибору, као и чистилица која ће се користити за чишћење саобраћајница и пешачких зона. Оно што што се тренутно налази у поступку набавке су: финишер за асфалт, ваљак за асфалт, термоконтејнер и грејдер. Поменута опрема предвиђена је за послове на крпљењу и асфалтирању путева,  што говори да КЈП „Златибор“ и даље проширује обим послова.

 „Пре неколико дана стигло је 100 нових пластичних контејнера који ће заменити металне који се налазе у појединим деловима насељеног места Златибор. Метални ће у наредних неколико дана бити распоређени у МЗ Крива Река, дуж главног пута, као и на скретањима за засеоке, чиме ће се обезбедити већа покривеност овог села комуналном опремом. Средства за ову набавку, вредности 2.322.000 динара са ПДВ-ом, обезбеђена су из сопствених средстава.Нови контејнери набављени су у циљу ефикаснијег и бољег одржавања хигијене на територији читаве општине Чајетина,“ каже Драгана Росић из КЈП „Златибор“ Чајетина. „Започели смо са редовним одвожењем отпада из сеоских месних заједница. Ту су раније на појединим локацијама били лоцирани само велики контејнери, а сада су распоређени и мањи – запремине 1,1 м3. Најпре се кренуло од Мачката, где је распоређено око 50 контејнера намењених домаћинствима и привреди. Домаћинства ту услугу плаћају паушално у износу од 500 динара месечно, док се цена одвожења отпада за правна лица обрачунава на основу квадратуре, а у складу са важећим ценовником КЈП „Златибор.“

У овај систем уводе се и Крива Река, Смиљански закоси, а потом и Очка гора и Јевремовићи. У плану је ширење и на остале делове општине. Екипе КЈП-а наставиле су и са постављањем урбаног мобилијара који је кључан за континуирано одржавање хигијене, што посебно долази до изражаја током боравка повећаног броја гостију на Златибору, као што је био случај током Сретењских празника.

„Са лепим временом кренуло се и са радовима на изградњи новог пословног објекта на Златибору. У току су радови на формирањи темеља, као и армирачко-бетонски радови. Вредност ове инвестиције је око 120 милиона динара, и финансира се средствима локалне самоуправе. Овај пословни објекат се гради  на путу ка Семегњеву, на простору који је Планом генералне регулације управо и предвиђен за комуналне делатности. Поред дела који је предвиђен  за трансфер станицу, на овој локацији налазиће се управна зграда, радионице, магацини, гараже и перионица за ауте, тако да ће све службе овог предузећа бити обједињене на једном месту. То ће омогућити боље функционисање предузећа и лакшу организацију посла. Претовар комуналног отпада на овој локацији вршиће се привремено. У плану је његово измештање на нову локацију, а постојећи објекат биће искоришћен за гараже и магацински простор.“

Нових 85 јавних паркинг места која су недавно обележена на површини између зграде Поште и Aмбуланте, код Станице полиције и на почетној станици „Голд гондоле“, уведено је у систем наплате, и то слањем SMS поруке на број 8534 или куповином карте на киоску. С обзиром да се ради о локацији која се налази у екстра зони Златибора, цена започетог сата је 100 динара, док месечно коришћење паркинг места износи 3.200 динара. Наплата паркинга вршиће се сваког дана у времену од од 7 до 21 сат. Проверу наплате врше контролори КЈП “Златибор”.