• 20 септембра, 2019
УПОЗНАВАЊЕ СА ПЛАНОМ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ПОЧЕЛО ОД РАДНИКА КОМУНАЛНОГ

УПОЗНАВАЊЕ СА ПЛАНОМ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ПОЧЕЛО ОД РАДНИКА КОМУНАЛНОГ

Упознавање са Локалним планом управљања отпадом општине Чајетина настављено је кроз едукативне радионице са радницима Комуналног јавног предузећа Златибор. Закључак запослених је да ће бити потребно доста труда да би се нови систем усвојио.

Програм „Подршка локалним самоуправама у Србији на путу ка ЕУ – Друга фаза“, који уз помоћ Владе Шведске, спроводе Стална конференција градова и општина – Савез градова и општина Србије (СКГО) и Шведска асоцијација региона и општина (САЛАР), има за циљ подршку и даљу припрему градова и општина у Србији за придруживање ЕУ кроз унапређење квалитета услуга, јачање дијалога између кључних актера и омогућавање ефикасније локалне администрације, у складу са принципима добре управе и родном равноправношћу.

Комунално јавно предузеће Златибор са новим системом одношења отпада најпре упознаје своје раднике. Представници Центра за рециклажу у шведском Јевлеу који су консултанти у овом пројекту приказали су њихов систем са сортирањем отпада у којем мање од један посто заврши на депонијама, а остатак се користи за рециклажу или као енергент. Радници који ће највише бити на терену добили су основне информације, а неки су били у Шведској где су се непосредно уверили како функционише напредан систем управљања отпадом.

„Ово је велика промена за нас као фирму, тако и за раднике. То исто очекује грађане који ће бити упућени и увођени полако у овај систем. Главна одлика и разлика је у томе што је до сада све зависило од нас, а од сада ће зависити од грађана највише. Ми очекујемо веће ангажовање људи,“

каже Душко Станић, пословођа чистоће у КЈП Златибор. План за управљање отпадом подразумева постојање различитих канти и контејнера за одвајање сувог од мокрог отпада. Велика промена биће и изградња рециклажног дворишта и мањих рециклажних острва на Златибору, где ће бити могуће одлагати селектован отпад, као и компостане за биоразградиви отпад, и места за грађевински, животињски и опасан отпад. У изради плана консултовано је више фактора у локалној заједници, а са детаљима плана колеге је упознала Вера Благојевић, руководилац Комуналне служне у КЈП.

Возачи комуналног сматрају да ће нови систем донети унапређење, али да ће бити потребна едукација и сарадња са мештанима.

„Највећи је проблем што се у контејнере ставља све и свашта. Од шута, плочица, дрва, грања, животиња… Сада ће ваљда да се едукују и да ће бити боље,“

каже возач КЈП Саво Лазовић, а његов колега Радомир Костић био је у Шведској на упознавању са тамошњим системом:

„Тамо је возач повезан и ако је нешто приметио да је лоше селектирано, одмах јавља својој служби, која прича са мештанима и опомиње да се тако не ради и да се мало културније одвоји смеће,“

сматра Костић, док возач Горан Вилотијевић истиче:

„Мислим да ће се овај систем примењивати. Неће ићи баш лако, али треба причати са грађанима, обавештавати и мислим да ће бити успеха.“

Локални план урављања отпадом општине Чајетина усклађен је са српским законима и директивама Европске уније и направљен је на период до 2028. године, а уклапа се у план да до 2021. Чајетина постане еколошка општина.

Извор вести: www.zlatiborpress.rs