• 15 маја, 2020
УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА И ГРОБЉА У ЧАЈЕТИНИ

УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА И ГРОБЉА У ЧАЈЕТИНИ

Екипа зеленила КЈП „Златибор“ ових дана ангажована је на пословима одржавања јавних зелених површина, кошењу паркова и садњи украсног шибља у Чајетини. Такође су, у оквиру својих редовних активности, вршили кошење зелених површина на гробљу у Чајетини.