• 24 децембра, 2019
УСПЕШНА ГОДИНА ЗА КЈП „ЗЛАТИБОР“

УСПЕШНА ГОДИНА ЗА КЈП „ЗЛАТИБОР“

Комунално јавно предузеће „Златибор“ успешно је пословало у 2019. години са већим приходима него ранијих година, а за наредну годину такође су постављени амбициозни планови. У претходној години вршећи седам од 14 комуналних делатности у које спадају управљање отпадом, летње и зимско одржавање путева, одржавање зелених јавних површина, одржавање чистоће на јавним површинама, управљање пијацом, паркингом и гробљем  приходовано је  283.520,000 динара. То је значајно увећање у односу на претходне године захваљујући повећаном обиму посла, али и техничкој и кадровској оспособљености.