• 13 јануара, 2020
УСПОСТАВЉАЊЕ СИСТЕМА ПРИМАРНЕ СЕЛЕКЦИЈЕ ОТПАДА

УСПОСТАВЉАЊЕ СИСТЕМА ПРИМАРНЕ СЕЛЕКЦИЈЕ ОТПАДА

Регионални центри за управљање отпадом јесу решење проблема у многобројним локалним самоуправама у Србији. Међутим и тамо где постоје тела, депонија немају неограничен рок трајања. Велике су количине отпада које се свакодневно довезе, а веома мали проценат тог отпада се рециклира. Због тога стручњаци решење виде у примарној селекцији отпада односно његовом раздвајању на месту настанка. Успостављању таквог система све ближи су у општини Чајетина.