• 7 септембра, 2020
ИЗГРАДЊА И ПОПРАВКА ПУТНИХ ПРАВАЦА ПО СЕЛИМА

ИЗГРАДЊА И ПОПРАВКА ПУТНИХ ПРАВАЦА ПО СЕЛИМА

Грађевинска оператива КЈП „Златибор“ ових дана ангажована је на пословима изградње и поправке путних праваца у сеоским месним заједницама на подручју општине Чајетина. Са овим активностима креће се постепено, с обзиром да се део механизације још увек налази на Краљевом тргу на Златибору, чија реконструкција није у потпуности завршена. Кренуло се са путним правцем Водице – Царево поље у дужини од око један километар. Потом су уследили радови на насипању пута у Мачкату – Стојановића поље, којима је претходио широки ископ, постављање пропуста, насипање тампона и ваљање. Након тога радило се у месној заједници Мушвете, где је насут пут за Барјактаревиће, као и у засеоцима Пејовићи и Митрашиновићи у МЗ Трипкова. Наредних дана радиће се још неколико кракова у Трипкови (Јањићи – Вермезовићи), као и на два путна правца у Сирогојну (Матовићи). Преостали су радови на санирању оштећених путних праваца у МЗ Семегњево. Материјал је допремљен, па ће се наредних дана радити пут за Милинковиће и Димитријевиће.

Ово су само неки од планираних послова, док ће се даље активности спроводити у складу са Планом и програмом рада КЈП „Златибор“.