• 12 јануара, 2021
У ФУНКЦИЈИ ТРИ РЕЦИКЛАЖНА ОСТРВА

У ФУНКЦИЈИ ТРИ РЕЦИКЛАЖНА ОСТРВА

Поред првог рециклажног острва које се налази преко пута одмаралишта „Дунав“, КЈП „Златибор“ ставило је у функцију још два. Друго се налази иза жуте зграде у Тржном центру, недалеко од одмаралишта „Нарцис“, а треће код малог кружног тока на Златибору, у близини нових локала на Краљевом тргу. Сва три рециклажна острва поседују контејнере за суви и мокри отпад и корисницима су доступна 24 сата.
Усвајањем Локалног плана управљања отпадом на територији општине Чајетина, КЈП “Златибор” предузело је низ мера које треба да доведу, пре свега, до боље селекције и већег броја рециклажних места. Управо једна од мера јесте и изградња рециклажних острва, која представљају сабирна места за селективно одлагање различитих врста комуналног отпада. То представља један од савремених начина руковања отпадом, и корак напред у квалитету пружања услуга изношења и депоновања.
У плану је да се сав отпад у Чајетини и на Златибору раздваја на месту настанка на суви и мокри. Стога КЈП “Златибор” у овој години очекује изградња рециклажног дворишта у непосредној близини Златибора чиме би се, уз увођење канти за суви и мокри отпад у домаћинствима и још неколико рециклажних острва, стекли услови за покретање примарне селекције.