• 5 новембра, 2020
ЈЕСЕЊЕ АКТИВНОСТИ

ЈЕСЕЊЕ АКТИВНОСТИ

Лепи јесењи дани омогућили су радницима КЈП „Златибор“ да своје редовне активности спроводе у складу са планираном динамиком. Протекли период обележили су грађевински радови на читавом подручју општине Чајетине, са акцентом на уређење јавних површина на Краљевом тргу.  Први део октобра управо је био резервисан за извођење радова на уређењу строгог центра Златибора, који су обухватали земљане радове и припремање носећих конструкција, озелењавање јавних површина, уређење пешачких стаза… Потом се грађевинска оператива упутила ка златиборским селима где је рађена изградња нових и реконструкција постојећих макадамских путева. У шест заселака МЗ Семегњево (Димитријевићи, Пишчевићи, Дробњаковићи, Јездимировићи, Костићи, Тошићи) урађено је око седам километара пута. Затим, неколико нових кракова на Златибору, у улици Ћалдов пут и пар кракова на Караули.

Уследили су радови на изградњи приступних стаза на завршној станици Гондоле, где је урађен плато површине око 350м2, као и двосмерна стаза дужине 130м и ширине 5м. Рађен је широки ископ за изградњу објекта управне зграде Гондоле. На тој локацији ископано је око 7000м3 каменитог материјала који је искоришћен за насип при изградњи обилазнице од тржног центра до хотела Торник. Ради се и уређење саобраћајнице која води од хотела Торник до магистралног пута. У наредном периоду биће одрађено још неколико путних праваца у сеоским месним заједницама, што ће зависити од динамике извођења радова на Краљевом тргу, али и временских прилика.

Туристичком локалитету као што је Златибор, врло је важно да служба одржавања јавних површина функционише на најбољи могући начин. Поред редовног одржавања, веома је битно уредити површине након честих радова на ревитализацији постојећих, али и изградњи нових површина, где рад служби овог предузећа посебно долази до изражаја. Припрема земљишта за садњу нових биљака, чишћење корита језера и финално уређење простора око Краљевог трга, само су неке од недавно спроведених активности запослених у КЈП “Златибор”. Дуж стазе која води од ресторана „Језеро“ ка хотелу „Олимп“, поред тениских и фудбалских терена, засађене су 232 „брабант“ тује које су идеалне за формирање густих и високих живих ограда. Са друге стране стазе у плану је садња дрвореда, која је ће се реализовати у новембру.

Упоредо са поменутим пословима свакодневно се обезбеђује комунална хигијена, односно чишћење јавних површина као и градског подручја (улица и тротоара). Оно што брине, а са чим се ово предузеће често сусреће је паљење контејнера. С обзиром да се налазимо на почетку грејне сезоне, из овог предузећа апелују на суграђане да буду одговорни и да у контејнере не одлажу неохлађени пепео и друге запаљиве садржаје. Подсећају да се сваке године значајна новчана средства издвајају управо за куповину нових контејнера. Тако је у овој години КЈП „Златибор“ набавило 200, и очекује испоруку још 50 нових контејнера, за шта је из сопствених средстава издвојило близу пет милиона динара. Зато, моле суграђане да чувају комуналну опрему, јер то је имовина свих нас!