ЦРВЕНА ЗОНА-на број 8531 по цени од 50 динара/сат

ПЛАВА ЗОНА- на број 8532 по цени од 40 динара /сат

ДНЕВНА КАРТА-на број 8533 по цени од 500 динара

Начини плаћања:

 1. ПО ЗАПОЧЕТОМ ЧАСУ

  • СМС плаћање – СМС порука треба да садржи само регистарску ознаку идентичну оној на возилу (без размака и специјалних знакова нпр. UE123BG).

  • Плаћање паркинга картом са емулзијом – Правилно огребану паркинг карту потребно је изложити на видно место у возилу – са унутрашње стране ветробранског стакла.

 2. ВИШЕСАТНА ПАРКИНГ КАРТА

  • СМС плаћање – СМС порука треба да садржи само регистарску ознаку идентичну оној на возилу (без размака и специјалних знакова нпр. UE123UE).

  • ДНЕВНА ПАРКИНГ КАРТА –  важи од тренутка куповине до краја дана у коме је картица купљена.

  • КОНТАКТ:

   РУКОВОДИЛАЦ СЛУЖБЕ ПАРКИНГА И ПИЈАЦА ЗОРИЦА ПОЊАВИЋ 062/289-346

     Надзорник управљања јавним паркиралиштима и пијацом – Раде Смиљанић

     Телефон: 064/8219777