ПАРКИНГ СЕРВИС

ЦРВЕНА ЗОНА-на број 8531 по цени од 50 динара/сат

ПЛАВА ЗОНА- на број 8532 по цени од 40 динара /сат

ДНЕВНА КАРТА-на број 8533 по цени од 500 динара

Начини плаћања:

  1. ПО ЗАПОЧЕТОМ ЧАСУ

    • СМС плаћање – СМС порука треба да садржи само регистарску ознаку идентичну оној на возилу (без размака и специјалних знакова нпр. UE123BG).

    • Плаћање паркинга картом – Правилно попуњену паркинг карту потребно је изложити на видно место у возилу – са унутрашње стране ветробранског стакла.

  2. ВИШЕСАТНА ПАРКИНГ КАРТА

    • СМС плаћање – СМС порука треба да садржи само регистарску ознаку идентичну оној на возилу (без размака и специјалних знакова нпр. UE123UE).

  3. ДНЕВНА ПАРКИНГ КАРТА –  важи од тренутка куповине до краја дана у коме је картица купљена.