КЈП Златибор

МБ: 07290080   Рег. Бр.: 6196000269     Шиф. дел.: 3811             ПИБ: СР101072025               ЈБКЈС: 81376
 • Комунално Јавно Предузеће "Златибор"

  Комунално јавно предузеће „Златибор“ Чајетина основано је за обављање комуналних делатности које су Законом о јавним предузећима и Законом о комуналним делатностима означене као делатности од општег интереса

 • Провера Е-Дневне паркинг карте

 • Комунално Јавно Предузеће "Златибор"

  Комунално јавно предузеће „Златибор“ Чајетина основано је за обављање комуналних делатности које су Законом о јавним предузећима и Законом о комуналним делатностима означене као делатности од општег интереса

 • Комунално Јавно Предузеће "Златибор"

  Комунално јавно предузеће „Златибор“ Чајетина основано је за обављање комуналних делатности које су Законом о јавним предузећима и Законом о комуналним делатностима означене као делатности од општег интереса

 • Комунално Јавно Предузеће "Златибор"

  Комунално јавно предузеће „Златибор“ Чајетина основано је за обављање комуналних делатности које су Законом о јавним предузећима и Законом о комуналним делатностима означене као делатности од општег интереса

О Нама

Историјат КJП "Златибор"

Комунално јавно предузеће „Златибор“ Чајетина је основано 1982. године одлуком Скупштине општине Чајетина,а које је уписано у регистар Окружног привредног суда, дана 22.12.1982. године, под бројем Фи.379/82 у регистарском улошку суда 1-499-00, а регистровано код Агенције за привредне регистре Решењем број БД. 68924/2005 од 24.06.2005. године и регистровано је са уписаним новчаним капиталом у вредности од 66.345.562,62 РСД, по Решењу АПР-а број БД. 75991/2013 од 12.07.2013. године.

40

Година постојања

100%

Власнички удео

0 +

Година постојања

0 +

Запослених

0 +

Реализованих пројеката

0 +

Актуелних Пројеката

Вести

Испратите последња дешавања

 • Вести