КЈП Златибор

2

АКТИВНОСТИ ВЕЗАНЕ ЗА УВОЂЕЊЕ ПРИМАРНЕ СЕЛЕКЦИЈЕ ОТПАДА

 

У насељеном месту Златибор је у току је подела комуналних посуда за селекцију отпада домаћинствима и контејнера за стамбене јединице. На Златибору је до сада подељено скоро 2000 канти, а набављено је додатних 500 контејнера који се тренутно чипују, и на којима су већ истакнута правила примарне селекције.  

У насељу Потоци на Златибору у току је подела комуналних посуда за примарну селекцију отпада домаћинствима. Што се тиче поделе контејнера стамбеним заједницама, овај посао је у пуном јеку. Овом приликом су из КЈП „Златибор“ Чајетина упутили позив управницима зграда да доставе списак свих власника станова због потписивања изјава о преузимању контејнера. У појединим насељима су уочени и одређени проблеми, Каже Вера Благојевић руководилац комуналне службе, а то је невраћање канти након њиховог пражњења назад, у двориште. Због тога ће у наредном периоду комунална милиција упутити опомене несавесним грађанима, а након тога ће следити и новчане казне.

„Доста домаћинстава поштује правила. Оно што је изазовно и даље на Златибору, као и у Чајетини, то су стамбене заједнице. Али, трудимо се да успоставимо комуникацију и са гостима и са станарима тако што смо одлучили да одштампамо комплетна правила примарне сепарације отпада.  Одлуком о управљању отпадом на територији општине Чајетина предвиђено је да све установе , јавне, приватне као и стамбене заједнице и издаваоци, испред стамбене заједнице  истакну ова правила, док домаћинства и хотелско-туристички објекти имају обавезу да у свакој смештајној јединици учине исто, напомиње Вера Благојевић.

КЈП „Златибор“ је  претходне две недеље набавило додатних 500 контејнера који се тренутно чипују, а  на њима су већ истакнута правила примарне селекције.  Што се тиче стаклене амбалаже, напомиње Вера Благојевић, она се одлаже у жуте контејнере који се на Златибору тренутно налазе на рециклажним острвима, а од следеће седмице  кренуће се и са њиховом дистрибуцијом по зонама, о чему ће грађани бити додатно информисани.

„Оно што морам напоменути јесте да ће свака злоупотреба, односно убацивање пластике и других врста отпада у ове контејнере или остављања около њих, бити најстрожије санкционисана. Такође је претходних дана примећено и нешто што се у Чајетини није дешавало, а то је да  поједини становници који су добили посуде  за рециклажу нису их користили, већ су смеће просипали у контејнере стамбених заједница. Овом приликом напомињем да ћемо, заједно са комуналном милицијом, такве ствари санкционисати.“ 

Када је реч о кабастом отпаду, убудуће ће се о њему бринути углавном сама домаћинства. Мање количине кабастог отпада грађани могу одложити на, за то намењеном платоу КЈП „Златибор“, а све веће количине морају да одвезу на депонију Брегови. Такође, постоји могућност да комунална служба по позиву грађана уклонити кабасти отпад , по ценовнику овог јавног предузећа, што износи  5 160 динара са ПДВ-ом.

čipovanje
kontejneri

Недавне објаве
Запратите нас


Facebook


Youtube


Instagram