КЈП Златибор

ДОСАДАШЊИ РЕЗУЛТАТИ ПРИМАРНЕ СЕЛЕКЦИЈЕ ОТПАДА

Пројекат примарне селекције отпада на територији општине Чајетина уведен је у септембру протекле године. Циљ локалне самоуправе на челу са КЈП „Златибор“ Чајетина је повећати количине сувог отпада и на тај начин смањити количине које завршавају на депонији. Кључну улогу у спровођењу пројекта примарне селекције представља едукација суграђана, којом се подстиче развој еколошке свести и размишљање о отпаду као значајном ресурсу. Примарна селекција у насељеном месту Чајетина уводила се по фазама,  што је утицало на постепено повећање количина сувог отпада који у Центар за селекцију „Дубоко“ Ужице стиже из ове варошице.

Чајетински суграђани су за пет месеци укупно одвојили 56 тона 820 килограма сувог отпада што је итекако добар резултат. Проценат чистоће у просеку износи 97% што говори да је реч о квалитетном сувом отпаду намењеном рециклажи. Због тога се суграђанима упућује захвалност, јер су поменуте количине рециклабила прикупљене управо захваљујући њима.

Највише потешкоћа у успостављању примарне селекције било у стамбеним заједницама. Међутим, последњи подаци са терена и извесно побољшање, потврђују добру сарадња са управницима, која ће се наставити и у наредном периоду. Приликом увођења примарне селекције одређено је да се зелене канте и контејнери празне на седам, а плави на 15 дана. С обзиром на велике количине отпада које генеришу привредни субјекти, уведене су додатне линије, што се у пракси показало исправним.

Примарна селекција је нешто што ће на дуже стазе донети одређене бенефите, не само по питању заштите животне средине и финансијске уштеде, већ првенствено због увођења комуналне дисциплине и повећања степена комуналне хигијене. Такође, паљење контејнера, које је ранијих година представљало огроман проблем, у насељеном месту Чајетина сведено је на минимум. Од почетка грејне сезоне па до сада забележена су два случаја, али су се корисници благовремено јавили и затражили нове посуде, што говори о повећаној свести код људи и повећаној одговорности.

Недавне објаве
Запратите нас