КЈП Златибор

Канте за одвајање отпада стигле на адресе корисника

Прве комуналне посуде на адресе чајетинских домаћинстава испоручене су 17. августа. Уз плаве и зелене канте, које корисници добијају бесплатно, потписује се и пратећи уговор који прецизира обавезе корисника као и пружаоца услуге – локалног комуналног предузећа. Лица задужена за едукацију о примарној селекцији, корисницима су поделили брошуре и дали одређена упутства, како би им сам поступак разврставања отпада био што јаснији.

Комуналне посуде су чиповане, а уводи се и ново софтверско решење за евиденцију корисника, што ће им дати могућност приступа подацима. На овај начин корисници ће имати увид у све потребне информације, као што су: број канти који је сваки корисник задужио, могућност поручивања нови канти, увид колико пута је комунална служба  долазила код корисника, када ће возила комуналног предузећа следећи пут доћи на одређену адресу, да ли имају ново обавештење и сл.

Међу првих 144 корисника убрајају се домаћинства, стамбене зграде, привредни субјекти и поједине јавне установе, и то у деловима улица: Александра Карађорђевића, Димитрија Туцовића, Омладинске, Проте Милана Смиљанића, Рујанске, Бадњи До и Рака Митровића.
 
Зелене канте празниће се на седам, а плаве на петнаест дана.
 
Прво пражњење зелених канти је 29. августа, а плавих 5.септембра, када се поново празне и канте за мокри отпад.
 
За додатне информације или појашњења можете нас контактирати на:
Бесплатну телефонску линију: 0800/031034
(у времену од 7 до 15 часова)
 
edukacija-korisnika-scaled
recycling-eco-concept-with-cardboard-recycle-sign-2021-09-03-18-55-13-utc
Недавне објаве
Запратите нас