КЈП Златибор

Количине сакупљеног отпада

Поштовани суграђани,

Захваљујући вашем активном учешћу и подршци, од почетка пројекта Примарне селекције отпада па до данас, прикупили смо укупно 699,6 тона сувог отпада, који је упућен на Регионални центар за селекцију отпада „Дубоко“ Ужице на секундарну селекцију.

Након пријема примарно селектованог отпада посебно се издвајају картон и папир, више врста пластике и метал који се тако раздвојени упућују на даљи третман где поново могу бити употребљени. На овај начин значајно смањујемо количине отпада које се одлажу на депонију, што се показало као веома значајно.

Због прекида рада Регионалног центра „Дубоко“, самим тим и центра за секундарну селекцију отпада, били смо принуђени да сакупљени суви отпад складиштимо на одговарајући начин, заштитимо од атмосферских падавина, и чувамо све до поновног успостављања рада Центра за секундарну селекцију. Претходна дешавања на депонији „Дубоко“ јасно нам указују  да је веома важно да отпад раздвајамо на месту настанка, како би рециклабилни отпад био адекватно третиран, а не одлаган на тело депоније.

Преглед прикупљених количина по годинама и месецима:

 

ИЗВЕШТАЈ О ПРЕДАТОЈ СУВОЈ ФРАКЦИЈИ

 

2022

Месец

Количина (кг)

Септембар

1.380

Октобар

4.660

Новембар

8.480

Децембар

18.040

УКУПНО

32.560

   

 

 

ИЗВЕШТАЈ О ПРЕДАТОЈ СУВОЈ ФРАКЦИЈИ

 

2023

Месец

Количина (кг)

Јануар

12.360

Фебруар

11.720

Март

25.860

Април

15.340

Мај

24.380

Јун

21.620

Јул

28.720

Август

43.260

Септембар

38.640

Октобар

52.660

Новембар

21.500

Децембар

45.300

УКУПНО

341.360

   

 

 

ИЗВЕШТАЈ О ПРЕДАТОЈ СУВОЈ ФРАКЦИЈИ

 

2024

Месец

Количина (кг)

Јануар

34.400

Фебруар

61.120

Март

69.280

Април

78.440

Мај

82.440

УКУПНО

325.680

   

 

Поред суве фракције, до сада је сакупљено и 16,7 тона стакла.

Ови резултати су постигнути захваљујући заједничком труду свих суграђана, комуналне службе, подршком инспекцијских служби, као и Еколошке секције ОШ „Димитрије Туцовић“ која је са својим члановима учествовала у кампањама подизања свести и организовању едукативних радионица са децом школског узраста. Њихов допринос не само да помаже у очувању животне средине, већ и подстиче развој циркуларне економије у нашој заједници.

Позивамо суграђане да наставе са добрим праксама раздвајања отпада, а онима који то још увек нису учинили, да нам се придруже.  У наредним месецима планирамо организацију додатних едукативних радионица како бисмо широј јавности пружили што више информација о овој теми.

Хвала свима на досадашњем труду и подршци. Наставимо заједно да чинимо нашу заједницу чистијом и здравијом!

 

 

 

Графички прикази:

  • Количине предатог сувог отпада у 2022. години

  • Количине предатог сувог отпада у 2023. години

 

  • Количине предатог сувог отпада у 2024. години

 

 

 

Недавне објаве
Запратите нас