КЈП Златибор

Одржавање чистоће на површинама јавне намене и одржавање јавних зелених површина

Службe

Одржавање чистоће на површинама јавне намене и одржавање јавних зелених површина

Одржавање чистоће на површинама јавне намене површина обухвата: 

1. Ручно чишћење и метлање,

2. Машинско чишћење,

3. Прање улица и других јавних површина,

4. Одвоз отпада са површина јавне намене на претоварно место,

5. Одржавање корпи за отпатке,

6. Одржавање и поправка парковског мобилијара и остале услуге.

Одржавање јавних зелених површина у насељеним местима Златибор и Чајетина обухвата:

1. Кошење зелених јавних површина,

2. Формирање нових и ревитализацију постојећих и одржавање травнатих површина,

3.Засађивање и одржавање дрвећа, украсног шибља и сезонског цвећа,

4.Попуњавање садница у парк шумама, реконструкција постојећих паркова, зелених и рекреативних површина,

Руководство

Органи предузећа

Кратка биографија о запосленом ...

У оквиру послова који се тичу одржавања јавних зелених површина је и садња и одржавање дрвећа, украсног шибља и сезонског цвећа. То обухвата:

Одржавање чистоће на површинама јавне намене површина обухвата: 

1. Засађивање дрвећа, украсног шибља и сезонског цвећа,

2. Одржавање дрвећа и украсног шибља,

3.Одржавање сезонског цвећа,

4.Одржавање површина засађених ружама,

5.Заливање истих,

Руководство

Органи предузећа

Кратка биографија о запосленом ...

Јелена Лучић

Послове води техничар хортикултуре – Јелена Лучић