ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ ОБУХВАТА:

     1. Ручно чишћење и метлање,
     2. Машинско чишћење,
     3. Прање улица и других јавних површина,
     4. Одвоз отпада са површина јавне намене на претоварно место,
     5. Одржавање корпи за отпатке,
     6. Одржавање и поправка парковског мобилијара и остале услуге.

ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА ЗЛАТИБОР И ЧАЈЕТИНА ОБУХВАТА:

  1. Кошење зелених јавних површина,
  2. Формирање нових и ревитализацију постојећих и одржавање травнатих површина,
  3. Засађивање и одржавање дрвећа, украсног шибља и сезонског цвећа,
  4. Попуњавање садница у парк шумама, реконструкција постојећих паркова, зелених и рекреативних површина

Надзорник одржавања чистоће и јавних зелених површина – Предраг Костић

 

 

 

 

 

Телефон: 062 289 113

 

У оквиру послова који се тичу одржавања јавних зелених површина је и садња и одржавање дрвећа, украсног шибља и сезонског цвећа. То обухвата:

  1. Засађивање дрвећа, украсног шибља и сезонског цвећа, 
  2. Одржавање дрвећа и украсног шибља,
  3. Одржавање сезонског цвећа,
  4. Одржавање површина засађених ружама,
  5. Заливање истих.

Послове води техничар хортикултуре – Јелена Лучић

 

 

 

 

 

 

Телефон: 064 890 39 89