Предузеће је организовано у четири службе, од којих се неке деле на мање организационе целине.